Rektor

Rektor

prof. dr. sc. Šimun Anđelinović Rektor
+358 21 348 163

Prorektori

prof. dr. sc. Alen Soldo Prorektor za znanost i međunarodnu suradnju
+385 21 348 163
prof. dr. sc. Branko Matulić Prorektor za kvalitetu, kulturu i umjetnost
+385 21 348 163
prof. dr. sc. Marko Rosić Prorektor za logistiku, informacijsku infrastrukturu i optimizaciju
+385 21 348 163
prof. dr. sc. Rosanda Mulić Prorektorica za nastavu
+385 21 348 163