Ured za transfer tenologije

Transfer tehnologije je proces pri kojem se izum ili intelektualno vlasništvo, proizašlo iz znanstvenih istraživanja, zaštićuje, procjenjuje se njegova komercijalna vrijednost te se licencira gospodarstvu koje ga stavlja na tržište. Transfer tehnologije shvaća se kao komercijalizacija izuma koji je nastao kao rezultat istraživačkog rada. 

Ured pruža podršku istraživačima u svim fazama implementacije tehnologije: od ideje, pronalaska, procesa zaštite intelektualnog vlasništva, do osnivanja poduzeća i komercijalizacije intelektualnog vlasništva. Aktivnosti Ureda posebno su usmjerene na poticanje inovacijske kulture i poduzetništva temeljenog na znanju te komercijalizaciji znanja i rezultata znanstvenih istraživanja:

  • savjetovanja vezano uz pitanja intelektualnog vlasništva
  • stručna procjena (evaluacija) tehničkog i komercijalnog potencijala istraživačkih rezultata
  • uspostavljanju i unapređenju suradnje između znanstvene i poslovne zajednice,
  • zaštiti i strategiji zaštite intelektualnog vlasništva,
  • pronalaženje strateških partnera za suradnju sa Sveučilištem i komercijalizaciju rezultata istraživanja
  • stvaranje prilika za internacionalizaciju poslovanja i izlazak na nova tržišta,
  • edukacije s aktualnim i primjenjivim poduzetničkim znanjima,
  • ostalim pitanjima vezanim uz početak i uspješan tijek poduzetničke aktivnosti.

Ured za transfer tehnologije

Ivana Vuka Voditeljica ureda za transfer tehnologije
mag.ing.comp. Nikola Balić Rukovoditelj odjela za znanost i inovacije