EU Projekti

Ured za EU projekte

 

Sveučilišni Ured za EU projekte promovira uključivanje i sudjelovanje sveučilišne zajednice u projektima EU fondova i programa.

Osnovne zadaće Ureda možemo podijeliti u tri osnovne skupine:

 • informiranje sveučilišne zajednice o mogućnostima sudjelovanja u projektima EU fondova i programa,
 • savjetovanje i pružanje podrške pri prijavi i provedbi EU projekata,
 • administrativno i financijsko-računovodstveno praćenje EU projekata u kojima Sveučilište u Splitu sudjeluje kao nositelj, partner ili treća strana.

 

Osoblje

 

 • Aleksandra Banić, dipl. oec., voditeljica Ureda
 • Tel: 021 44 03 42
 • Mob: 091 44 33 925
 • E-mail: abanic@unist.hr
 • Tea Reić, dipl. oec. univ. spec. oec. 
 • Tel: 021 44 03 42
 • E-mail: treic@unist.hr

 

Adresa

 • Ruđera Boškovića 31, 21 000 Split, Sjeverna zgrada

Adresa za slanje pošte

 • Livanjska 5, 21000 Split