Novosti

Na PMF-u kolokvij "Primjena statističke fizike na asocijacije u tekućinama"

Na PMF-u kolokvij "Primjena statističke fizike na asocijacije u tekućinama"

Treću godinu zaredom, Prirodoslovno-matematički fakultet, Odjel za fiziku organizira kolokvij o molekularnim  simulacijama. Ove godine tema je  "Primjena statističke fizike na asocijacije u tekućinama" (“Statistical physics of associations in liquids"). 
Kolokvij će se održati u ponedjeljak 3. srpnja, u 14 sati u amfiteatru A 0-1, Ruđera Boškovića 33.
 
Kratak uvod, uz predstavljanje zajedničkih projekata, dati će organizatorica kolokvija dr. sc. Larisa Zoranić. Predavanja će održati gostujući znanstvenici dr. sc. Tomaž Urbič sa Sveučilišta u Ljubljani i dr. sc. Aurélien Perera sa Sveučilišta Pariz 6. 
Izuzetno nam je drago, da ove godine, kolokvij uključuje i prezentacije doktoranada Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, mag. phys. Martine Požar, mag. phys. Tomislava Primorca  i  mag. phys. Viktora Cikojevića.

Naslovi predavanja: 
•    Statistical mechanics model of water and solvation of nonpolar solute - Tomaž Urbič
•    Radiation scattering in molecular emulsions - Aurélien Perera
•    Ground-state properties of dilute Bose-Bose droplets- Vikor Cikojević 
•    Complex disorder in binary mixtures. Analysis of the thermodynamic factor - Tomislav Primorac
•    Evolution of the micro-structure of aqueous alcohol mixtures with cooling  - Martina Požar 

Dr sc. Tomaž Urbič je izvanredni profesor na Fakultetu kemije i kemijske tehnologije u Ljubljani, te autor više od 50 CC publikacija u prestižnim znanstvenim časopisima.  Noviji rad dr. sc. Urbiča usmjeren je prema izgradnji modela tekućina koji grade vodikove veze. 

Dr. sc. Aurélien Perera je istraživač u Laboratoriju za teorijsku fiziku čvrstog stanja  na Sveučilištu  Pierre i Marie Curie, Pariz.  Jedan od vodećih stručnjaka u području statističke fizike tekućina, s značajnim doprinosom u razvoju teorije integralnih jednadžbi. Autor je više od 80 CC publikacija. 

Kolokvij i boravak znanstvenika je financiran iz sredstava Uspostavnog HRZZ projekta “Multi-scale description of meso-scale domain formation and destruction (MS-FORMDES)”, te iz sredstava bilateralnog projekta slovensko-hrvatske suradnje. 

Predavanja će se održati na engleskom jeziku, a više informacija o predavanjima može se naći u prilogu obavijesti. 

Dokumenti