Novosti

Prva generacija poslijediplomskih studenata iz Regiomed-a na Medicinskom fakultetu

Prva generacija poslijediplomskih studenata iz Regiomed-a na Medicinskom fakultetu

Ove akademske godine na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Medicina utemeljena na dokazima (Evidence based medicine, EBM) Medicinskog fakulteta u Splitu po prvi puta upisani su strani studenti.
Naime, svi upisani studenti su stranci, njih 20, a riječ je mahom o pročelnicima Klinike REGIOMED u Coburgu. Na početku predavanja na doktorskom studiju studente su pozdravili prof. dr. sc. Šimun Anđelinović, rektor Sveučilišta u Splitu, i prof. dr. sc. Zoran Đogaš, dekan Medicinskog fakulteta, zaželjevši im ugodan boravak na našem Sveučilištu i gradu Splitu.

Doktorski studij EBM tako je koncipiran da osposobljava polaznike posebno za kliničke znanstvenike, kompetentne u provođenju različitih oblika translacijskih i kliničkih istraživanja te primjeni EBM u kliničkoj praksi.

Studij je osnovan 2007.godine, a voditelji su prof.dr.sc. Željko Dujić i akademik Stjepan Gamulin. Temeljni razlog za pokretanje studija Medicina utemeljena na dokazima (Evidence based medicine, EBM) jest poticaj razvoju kliničkih istraživanja koji pridonose razumijevanju etiopatogeneze bolesti, unapređuju dijagnostiku, terapiju i prevenciju te poboljšavaju pouzdanost prognoze.
Takva translacijska istraživanja prenose rezultate bazičnih istraživanja u kliničku praksu integrirajući ih s kliničkim iskustvom i značajkama bolesnika.
 EBM je nezaobilazni postupak u kliničkih istraživanja, ali i u rješavanju svakodnevne kliničke problematike. To je svjesna, jasna i razborita primjena najboljih mogućih dokaza pri odlučivanju o skrbi pojedinog bolesnika. Postupak EBM obuhvaća pronalaženje znanstveno-istraživalačkih rezultata, njihovu kritičku procjenu glade pouzdanosti, kliničke valjanosti i primjenjivosti, primjenu i procjenu uspješnosti primjene glede unapređenja skrbi bolesnika. Stoga EBM pruža nepristrani i svrsishodni postupak prilaženju istraživačkom problemu, kritičkom postavljanju problematike i hipoteze istraživanja te vrednovanju i tumačenju rezultata.

Polaznici poslijediplomskog studija Medicina utemeljena na dokazima su: Adamović Ivan, Altmann Harald-Hans, Blosse Heinz-Georg, Forkmann Mathias, Franke Christian, Gobel Holger, Keil Thorsten, Mäffert Ralph, Mahnkopf Christian, Mayer Dirk, Pohlig Christian, Prange Mark Oliver, Raabe Andrea, Saleh Ahmed Mostafa, Sterner Martin-Günther, Stüber Christian Jens, Thieme Marcus, Zintl Konstantin, Zoche Hermann  i Zuehlke Johannes Constantin.