Natječaji

Javni poziv za iskaz interesa - „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“

Javni poziv za iskaz interesa - „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OP Regionalna konkurentnost

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 27.10.2017. do 26.11.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje: istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije

Prijavitelji: javna znanstvena organizacija, znanstvene institucije, znanstveni instituti

 

Sažetak:

Cilj Javnog poziva je formiranje Liste unaprijed određenih prijavitelja koji ispunjavaju kriterije za prijavu na Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava ˝Priprema IRI infrastrukturnih projekata˝ (nadalje: Ograničeni poziv). U okviru Ograničenog poziva (u modalitetu privremenog poziva) bespovratna sredstava dodijelit će se unaprijed određenim prijaviteljima te je stoga potrebno kroz ovaj Javni poziv odabrati prijavitelje koji će imati pravo javljanja na Ograničeni poziv. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava Ograničenog poziva je 45.600.000,00 HRK.

 
Ograničenim pozivom će se financirati sljedeće aktivnosti:

1. Izrada projektne/tehničke dokumentacije za sljedeće vrste infrastrukturnih projekata:
a. izgradnju IRI infrastrukture – izgradnja nove, preuređenje i dogradnje postojeće IRI infrastrukture, uključujući e-infrastrukturu ili razvoj i poboljšanje (održavanje građevine ili rekonstrukcija) postojećih objekata IRI infrastrukture u svrhu povećanja njihovog područja rada ili otvaranja novih pravaca istraživanja;
b. opremanje objekata istraživačke infrastrukture;
c. izrada klasifikacijske dokumentacije za gradnju i opremanje istraživačkog broda (izrada dokumentacije i nadzor nad izradom);

2. Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi;
3. Angažiranje voditelja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15);
4. Upravljanje projektom- administrator projekta;
5. Informiranje i vidljivost;
6. Revizija projekta;
7. Provedba horizontalnih načela;
8. Usluge vanjskih stručnjaka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave.
 

Dokumentacija:

Javni poziv
Prilog 1. Postupak provjere projektne prijave
Obrazac za prijavu