Natječaji

Kreativna Europa - Objavljen natječaj za potprogram Kultura u kategoriji za potporu europskim projektima suradnje

Kreativna Europa - Objavljen natječaj za potprogram Kultura u kategoriji za potporu europskim projektima suradnje

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije objavila je natječaj za potprogram Kultura programa Kreativna Europa za Potporu europskim projektima suradnje u kategorijama:   

- projekti suradnje vezani uz Europsku godinu kulturne baštine 2018. (sufinanciranje EU do 200.000,00 € / 60% projekta), rok: 22.11.2017.

- manji projekti suradnje (sufinanciranje EU do 200.000,00 € / 60% projekta), rok: 18.01.2018.

- veći projekti suradnje (sufinanciranje EU do 2.000 000,00 € / 50% projekta), rok: 18.01.2018.
  

Na službenim stranicama Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) možete pročitati natječaj u cijelosti i pronaći sve detalje natječaja, vodič za korisnike, dokumente kao i odgovarajuću prijavnicu (eForm).

   Za sva pitanja koja se tiču sudjelovanja u potprogramu Kultura možete kontaktirati Desk Kreativne Europe pri Ministarstvu kulture.