Natječaji

Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija

Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj, OP Konkurentnost i kohezija, objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga ''Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija''. Svrha poziva je jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) pružanjem potpore organizacijskoj reformi/promjenama i razvoju IRI infrastrukture. 

Natječaj je otvoren od 8.5.2017. s krajnjim rokom za prijavu do 21.6.2017.

Prijavitelji: javna visoka učilišta, javna znanstvena organizacija, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave

Područje: istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije

Poziv se provodi u dvije grupe projekata:

GRUPA 1: Ulaganje u organizacijsku reformu te nabavu opreme i građevinske radove na postojećim objektima IRI infrastrukture u svrhu prilagodbe prostora za ugradnju/postavljanje opreme koja se nabavlja projektom. Odnosi se na projektne prijedloge s indikativne liste MZO-a za koje nije potrebno ishoditi pravomoćnu građevinsku dozvolu. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu Grupe 1 ovog poziva je 304.000.000,00 kn.

GRUPA 2: Ulaganje u organizacijsku reformu, adaptaciju i/ili rekonstrukciju i/ili dogradnju i/ili izgradnju građevine te nabavu opreme IRI infrastrukture. Odnosi se na projektne prijedloge s indikativne liste MZO-a za koje je potrebno ishoditi pravomoćnu građevinsku dozvolu. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u sklopu Grupe 2 ovog poziva je 456.000.000,00 kn.

Sve dodatne informacije i natječajnu dokumentaciju za prijavu projekta možete pronaći ovdje