Natječaji

Ulaganje u znanost i inovacije - Prvi poziv

Ulaganje u znanost i inovacije - Prvi poziv

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: OP Konkurentnost i kohezija

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 13.6.2017. do 1.9.2017.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Područje: istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije

Prihvatljivi prijavitelji i partneri: znanstveni instituti ili visoko učilište osnovano u RH, upisana u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri MZO-u.

Sažetak:

Svrha Poziva je povećanje tržišno orijentiranih IRI aktivnosti podupiranjem suradničkih projekata znanstvenih organizacija i diseminacije rezultata u poslovni sektor u cilju rješavanja tržišnih nedostataka nastalih zbog nedostatnog ulaganja u istraživanje i razvoj te podizanja razine visoko kvalitetnih istraživačko-razvojno–inovacijskih aktivnosti u Republici Hrvatskoj.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 158.460.000,00 kuna.

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava (potpore Europskog fonda za regionalni razvoj) koji se može dodijeliti pojedinom projektu u okviru ovog Poziva iznosi 6.080.000,00 HRK.

Više informacija o Pozivu i natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.