Natječaji

Umjetnost i kultura 54+

Umjetnost i kultura 54+

Ministarstvo kulture objavilo je u utorak, 23. svibnja 2017. godine otvoreni (privremeni) poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom „Umjetnost i kultura 54 +“. Poziv se provodi u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali

Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 23.5.2017. do 24.7.2017.

Područje: socijalna uključenost, kultura

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, kulturne ustanove i organizacije, organizacije civilnog društva

Prihvatljivi partneri: ustanova iz sustava visokog obrazovanja upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, umjetnička organizacija, udruga u području kulture i umjetnosti i/ili u području socijalne djelatnosti, zaklada, zadruga koja u svom temeljnom aktu ima navedenu socijalnu i/ili kulturnu, odnosno umjetničku djelatnost, ustanova u kulturi, jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave.

Ovim Pozivom financirat će se aktivnosti pripreme i provedbe participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godina te aktivnosti stručnog usavršavanja umjetnika i kulturnih radnika u području kulturne i umjetničke edukacije i medijacije usmjerene na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine.
Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 9.i.1 Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije. 

Informativne radionice

Nadležno tijelo organizira informativne radionice za potencijalne prijavitelje prema rasporedu u nastavku:
Split, Ekonomski fakultet Split, 08.06.2017.
Rijeka, Hotel Jadran, 09.06.2017.
Osijek, Hotel Osijek, 14.06.2017.
Zagreb, Hotel International, 19.06.2017.

Sdjelovanje na informativnim radionicama je besplatno. Za prijavu sudjelovanja na informativnoj radionici potrebno je popuniti prijavni obrazac i poslati ga na adresu elektroničke pošte esf-prijava@min-kulture.hr.

Više informacija o ovom Pozivu kao i natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje