Novosti i događanja

Informativna radionica na Sveučilištu u Splitu: "Internacionalizacija visokog obrazovanja"

Informativna radionica na Sveučilištu u Splitu: "Internacionalizacija visokog obrazovanja"

Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Služba za programe i projekte EU, objavljuje poziv za sudjelovanje na informativnim radionicama u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija visokog obrazovanja“ (Europski socijalni fond - Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020.)

Informativna radionica održat će se 12.1.2018. godine u Svečanom amfiteatru Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Cvite Fiskovića 5, 21 000 Split. Radionica je namijenjena potencijalnim prijaviteljima i partnerima u okviru ovog Poziva.

Osim u Splitu, radionice će se održati i u  Osijeku 16.1.2018., Rijeci 29.1.2018. i Zagrebu 9.2.2018.
 
Cilj radionica je detaljnije informirati potencijalne prijavitelje/partnere o ciljevima, prioritetima i ostalim kriterijima Poziva te procedurama za prijavu, ocjenjivanje i odabir projekata. Broj sudionika na informativnim radionicama je ograničen te se može prijaviti po jedan/na predstavnik/ica iz pojedine institucije.

U obzir će se uzimati prijave pristigle do 22. prosinca 2017. godine do 16.00 sati i to prema redoslijedu zaprimanja. Svi sudionici koji su poslali prijavu bit će obaviješteni o rezultatima prijave najkasnije tri radna dana nakon roka zatvaranja prijava.

Sudjelovanje na informativnim radionicama je besplatno, a organizator je za sve sudionike osigurao osvježenja za kratke pauze.

Za prijavu sudjelovanja na informativnoj radionici potrebno je popuniti Prijavni obrazac.