Procjena i planiranje proračuna

Ured za projekte i transfer tehnologije prije slanja projektnog prijedloga provjerava sve troškove kako bi se osiguralo da oni ispunjavaju sveučilišna pravila. U slučaju nepostojanja usklađenosti s tim pravilima, Ured za projekte i transfer tehnologije Vam može pružiti podršku pri prilagodbi budžeta.

U ovom dijelu možete pronaći informacije o vrstama troškova koje se javljaju pri provedbi EU projekata te smjernice o tome koji tečaj razmjene primijeniti kod prijave, izvještavanja i nabave.

Prije slanja konačnih obrazaca, provjerite jesu li obuhvaćeni svi troškovi koji bi mogli nastati provedbom projektnih aktivnosti, uključujući radno vrijeme osoblja, putne troškove za sve sastanke s koordinatorima i partnerima i trošak revizije certifikata?

U Europskim strukturnim i investicijskim fondovima i programu Obzor 2020., najčešća podjela troškova je na izravne (direktne) troškove i neizravne (indirektne) troškove. Za projekte koji se provode u okviru programa Erasmus+ prihvatljivi su samo oni troškovi koji su direktno povezani uz projektne aktivnosti, a raspoređeni su po kategorijama.

Budući da svaki poziv ima vlastite kriterije u svezi prihvatljivosti troškova, obavezno je proučiti svaki poziv zasebno.

Odabirom jedne od sljedećih poveznica, pristupit ćete informacijama o vrstama troškova u okvirima programa Obzor 2020. i Erasmus+ te o vrstama troškova u okviru Strukturnih i investicijskih fondova:

Prijavitelji projekata prilikom prijave moraju dokazati posjedovanje dovoljnih financijskih kapaciteta nužnih za financiranje projekta. U većini slučajeva sudjelovanje u projektu će uključivati angažman vlastitih sredstava prijavitelja, kroz sufinanciranje i/ili predfinanciranje projekta.