Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja
13.3.2024.
Sveučilište u Splitu raspisuje NATJEČAJ za radna mjesta

1. Voditelj ureda za znanost (Položaj I. vrste - voditelj odjeljka) 1 izvršitelj/ica u punom radnom vremenu, na neodređeno vrijeme

Uvjeti:
- završen specijalistički diplomski stručni studij, sveučilišni dodiplomski studij, preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih, tehničkih ili prirodnih znanosti (uz odgovarajuću primjenu odredbi Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti „Narodne novine“ broj 119/22)
- najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva
- najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- komunikativnost, profesionalnost i visoka razina samostalnosti u radu
- poznavanje rada na osobnom računalu
- znanje engleskog jezika

2. Voditelj ureda za istraživanje i razvoj (Položaj I. vrste - voditelj odjeljka) 1 izvršitelj/ica u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme do povratka na posao zaposlenice s rodiljnog i roditeljskog dopusta

Uvjeti:
- završen specijalistički diplomski stručni studij, sveučilišni dodiplomski studij, preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij iz područja društvenih, humanističkih, tehničkih ili prirodnih znanosti (uz odgovarajuću primjenu odredbi Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti „Narodne novine“ broj 119/22)
- najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva
- najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- komunikativnost, profesionalnost i visoka razina samostalnosti u radu
- poznavanje rada na osobnom računalu
- znanje engleskog jezika

Kandidati koji se pozivaju na Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji isti mogu vidjeti na web adresi Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/

Sve informacije nalaze se u dokumentu u prilogu.

Imate pitanje? Tu smo!