Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja
19.4.2024.
Sveučilište u Splitu  raspisuje NATJEČAJ za radna mjesta

1. Voditelj odjeljka za kvalitetu (Voditelj ustrojstvene jedinice 4) 1 izvršitelj/ica u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme do povratka na posao zaposlenice s rodiljnog i roditeljskog dopusta

Uvjeti:
- završen specijalistički diplomski stručni studij, sveučilišni dodiplomski studij, preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij iz područja društvenih ili humanističkih znanosti (uz odgovarajuću primjenu odredbi Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti „Narodne novine“ broj 119/22)
- najmanje 4 (četiri) godine radnog iskustva
- najmanje 2 (dvije) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- komunikativnost, profesionalnost i visoka razina samostalnosti u radu
- poznavanje rada na osobnom računalu
- znanje engleskog jezika

2. Stručni suradnik za provedbu projekta u sklopu projekta pod nazivom: „SEA-EU for all - The European University of the Seas Alliance navigating towards modern and co-transformative inter-campus life; people-driven, planet-friendly and knowledge-based progress for all (SEA-EU 2.0.)“, 1 izvršitelj/ica u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme, odnosno do kraja provedbe projekta

Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (uz odgovarajuću primjenu odredbi Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti „Narodne novine“ broj 119/22)
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva
- znanje engleskog jezika
- poznavanje rada na osobnom računalu
- komunikativnost, profesionalnost i visoka razina samostalnosti u radu

Kandidati koji se pozivaju na Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji isti mogu vidjeti na web adresi Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/

Sve informacije nalaze se u dokumentu u prilogu.

Imate pitanje? Tu smo!