Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja
23.11.2022.
Dobitnici državne nagrade za znanost za 2021. godinu!

Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost na 3. sjednici održanoj 21. studenoga 2022. godine donio je Odluku o dodjeli državnih nagrada za znanost za 2021. godinu. Ukupno je dodijeljeno 32 državnih nagrada za znanost za 2021. godinu.

Sa Sveučilišta u Splitu nagrađeno je četvero znanstvenica i znanstvenika. Nagradom za životno djelo za područje biomedicine i zdravstva nagrađen je prof. dr. sc. Željko Dujić s Medicinskog fakulteta.

Godišnjom nagradom za znanost u području tehničkih znanosti nagrađen je prof. dr. sc. Sandro Nižetić s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, a u području biomedicine i zdravstva prof. dr. sc. Ivana Novak Nakir s Medicinskog fakulteta.

Godišnjom nagradom za znanstvene novake u području tehničkih znanosti nagrađena dr. sc. Anna Šušnjara s Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.

Popis svih nagrađenih nalazi se u prilogu obavijesti. Čestitamo dobitnicima!

Iz obrazloženja Odluke o dodjeli državnih nagrada za znanost:

Prof. dr. sc. Željko Dujić, redoviti profesor u trajnom zvanju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, nagrađuje se nagradom za životno djelo iz područja biomedicine i zdravstva.

Glavni znanstveni interes profesora Dujića je humana fiziologija u području utjecaja okoliša na ljudsko tijelo (hipoksija, hiperoksija, hiperkapnija, hiperbarija, SCUBA i ronjenje na dah, tjelovježba itd.). Objavio je više od 180 radova u vodećim međunarodnim časopisima i spada među najcitiranije znanstvenike iz fiziologije ronjenja. Njegov znanstveni doprinos odnosi se na sljedećih šest područja istraživanja humane fiziologije: 1) utjecaj slezene pri dugotrajnom zadržavanju daha prilikom ronjenja te pri aktivaciji simpatičkoga živčanog sustava, 2) karakterizacija simpatičkih neurona tijekom dugotrajnog zadržavanja daha u vrhunskih ronilaca na dah i bolesnika sa zatajenjem srca, 3) cerebrovaskularne adaptacije tijekom ekstremne hipoksije, 4) utjecaj nevoljnih kontrakcija respiracijskih mišića na povećanje perfuzije mozga u ekstremnoj hipoksiji, 5) pojava asimptomatskih patofizioloških promjena u funkciji endotela većih arterija, srca i pojave edema pluća nakon SCUBA ronjenja, te 6) novačenje intrapulmonalnih šantova nakon SCUBA ronjenja i pojava arterijalizacije venskih plinskih mjehurića s opasnošću od embolizacije vitalnih organa. Svoja bazična otkrića uspješno je primijenio u kliničkoj praksi u bolesnika sa zatajenjem srca, hipertenzijom, kroničnom plućnom bolešću, moždanim udarom, tetraplegijom te opstruktivnom apnejom u snu. Profesor Željko Dujić jedan je od najpoznatijih hrvatskih fiziologa i priznati stručnjak. Također, ništa manje nije vrijedan i njegov doprinos međunarodnoj afirmaciji Medicinskog fakulteta i cijelog Sveučilišta u Splitu.

Prof. dr. sc. Sandro Nižetić, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, nagrađuje se za značajna znanstvena dostignuća u području tehničkih znanosti, posebno u području korištenja alternativnih izvora energije temeljenih na obnovljivim izvorima, energetske učinkovitosti, razvoja novih hibridnih energetskih sustava visoke učinkovitosti te unaprjeđenja energetskih tehnologija. U 2021. godini objavio je 34 znanstvena rada, od čega je 31 rad indeksiran u bazi Web od Science. Posebno se istaknuo objavom cjeline od devet znanstvenih radova tijekom 2021. godine vezanih uz projekt Hrvatske zaklade za znanost "Pametne hibridne tehnike hlađenja silicijskih fotonaponskih panela", čiji je voditelj. Također, profesor Sandro Nižetić jedan je od najcitiranijih hrvatskih znanstvenika u području tehničkih znanosti. U svim radovima evidentna je uspješna suradnja s velikim brojem istraživača sa sveučilišta iz Europe i svijeta. Izvrsnost u znanstvenoj produkciji potvrđuju i podaci da je urednik triju uglednih međunarodnih znanstvenih časopisa A kategorije.

Prof. dr. sc. Ivana Novak Nakir, redovita profesorica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, međunarodno je prepoznata znanstvenica u području autofagije. U 2021. godini objavila je dva znanstvena rada od kojih je jedan originalni znanstveni rad u kojemu se prikazuje otkriće uloge receptora BNIP3L/NIX u procesu uklanjanja mitohondrija, a drugi je pregledni rad kojim se predstavljaju dosadašnje spoznaje o ulozi spomenutog receptora u mitofagiji. Navedeni radovi dio su višegodišnjega predanog istraživanja procesa autofagije kao staničnog mehanizma diferencijacije, održavanja metaboličkog zdravlja, uklanjanja tumorskih stanica, ograničavanja upalnog procesa, prevencije neurodegeneracije i općenito procesa koji usporavaju starenje i pojavu bolesti. Međunarodna prepoznatljivost dosadašnjih istraživanja ogleda se u broju citata te u činjenici da je prof. dr. sc. Ivana Novak Nakir jedna od autorica smjernica za analizu autofagije.

Dr. sc. Anna Šušnjara, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, nagrađuje se godišnjom nagradom za mlade znanstvenike u području tehničkih znanosti, za značajno znanstveno dostignuće na novom pravcu istraživanja u području bioelektromagnetizma i razvoja stohastičko-determinističkih modela, omogućujući tako određivanje intervala pouzdanosti za veličine koje standardizacijska tijela navode kao temeljna ograničenja i referentne razine u elektromagnetskoj dozimetriji, čime je pokazala originalnost, relevantnost i aktualnost, a rezultate je objavila u nekoliko kvalitetnih znanstvenih radova koji u potpunosti ispunjavaju kriterije znanstvene izvrsnosti. U 2021. objavila je šest radova u časopisima s međunarodnom recenzijom s visokim faktorom utjecaja, od čega tri rada kao glavna autorica.

Foto: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

 

Sve novostiSljedeća

Imate pitanje? Tu smo!