Postupci nabave Sveučilišta u Splitu

Broj nabave / Predmet nabave Datum objave Rok za dostavu ponuda Status
Sveučilište u Splitu
VV/5/2020
Laboratorijski uređaji
9/4/2020 12:01:00 AM 11.10.2020. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
MV/1/2020
Rekonstrukcija potkrovlja
8/13/2020 12:01:00 AM 03.09.2020. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
VV/2/2020-A
Laboratorijski namještaj
7/7/2020 12:01:00 AM 12.08.2020. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
VV/13/2020
Računalna i laboratorijska oprema
7/3/2020 12:01:00 AM 12.08.2020. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
VV/10/2020-A
Sustav za sterilizaciju autoklavom i zračni tuš
6/3/2020 12:01:00 AM 06.07.2020. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/12/2020
Oprema laboratorija za pripremu i obradu biološkog materijala
6/3/2020 12:01:00 AM 06.07.2020. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
VV/9/2020
Računala i računalna oprema
4/23/2020 12:01:00 AM 26.05.2020. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
MV/08/2020
Sustav kontrole kretanja i tehnička zaštita video nadzorom
4/1/2020 12:01:00 AM 23.04.2020. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/11/2020
Sustav za održavanje i operiranje pokusnih životinja
4/1/2020 12:01:00 AM 12.05.2020. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/10/2020
Sustav za sterilizaciju autoklavom i zračni tuš
3/27/2020 12:01:00 AM 28.04.2020. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
MV/15/2020
Usluge smještaja, prehrane i korištenja dvorana i opreme
3/12/2020 12:01:00 AM 31.03.2020. poništeni postupci
Sveučilište u Splitu
VV/08/2020
Uredski namještaj
3/5/2020 12:01:00 AM 07.04.2020. postupci u tijeku
Sveučilište u Splitu
MV/03/2019
Potrošni laboratorijski materijal
2/14/2020 12:01:00 AM 10.03.2020. sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/01/2020
Oprema za istraživanja u pomorstvu
2/13/2020 12:01:00 AM 16.03.2020 sklopljeni ugovori
Sveučilište u Splitu
VV/05/2019-A
Računala i računalna oprema
1/10/2020 12:01:00 AM 10.02.2020. poništeni postupci
12345678