Otvoren natječaj “Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća”

Hrvatska zaklada za znanost programom “Potpora istraživačima za prijavu na programe Europskog istraživačkog vijeća” potiče razvoj suradnje između hrvatskih istraživača (gostujući istraživač) i sadašnjih voditelja ERC projekata radi stjecanja iskustva te razvoja i pripreme vlastite prijave projektnog prijedloga za natječaj ERC programa. 

Ukratko o natječaju:
Projekt prijavljuju javna sveučilišta, javni znanstveni instituti u Republici Hrvatskoj te druge pravne osobe koje obavljaju znanstvenu djelatnost i upisane su u Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi u Ministarstvu znanosti i obrazovanja.
Gostujući istraživač treba zadovoljiti sljedeće uvjete:
Aktivan istraživač s priznatim rezultatima na međunarodnoj razini; mora zadovoljavati uvjete za prijavu na natječaj ERC programa te mora biti u stalnom radnom odnosu u instituciji iz koje prijavljuje projekt.
Istraživačko područje: sva područja prirodnih znanosti, biomedicine i zdravstva, tehničkih znanosti, biotehničkih znanosti, društvenih znanosti, humanističkih znanosti i interdisciplinarne znanosti.
Najveći ukupni iznos financiranja po projektu: financiranje koje dodjeljuje HRZZ iznosi mjesečno 2.000,00 eura neto (u kunskoj protuvrijednosti) za smještaj i hranu. Osiim toga HRZZ će pokriti i trošak javnog prijevoza do mjesta institucije-domaćina.

Trajanje financiranja posjeta: od 1 mjeseca do 6 mjeseca


Rok za prijavu: 2. listopada 2019. do 13:00

Više o natječaju i natječajnoj dokumentaciji možete pronaći na poveznici.