Projekti strukturnih i investicijskih fondova

Strukturni fondovi služe financiranju i podupiranju provedbe razvojnih projekata čiji je cilj smanjivanje razlika između razvijenijih i manje razvijenih dijelova EU te promicanje ukupne konkurentnosti europskog društva i gospodarstva. Ulaskom u punopravno članstvo Europske unije, Republika Hrvatska postala je korisnica sredstava iz europskih fondova.

Jedna od najznačajnijih politika je Kohezijska politika, za koju je Europska unija u financijskom razdoblju 2014.-2020. izdvojila 376 milijardi eura iz svog proračuna. Fondovi iz kojih se financira Kohezijska politika EU mogu se podijeliti na Kohezijski fond i Strukturne fondove (Europski socijalni fond - ESF i Europski fond za regionalni razvoj - ERDF).

Osim navedenih, u financijskoj perspektivi 2014.-2020. na raspolaganju su i:

  • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
  • Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

Svih pet fondova imaju zajednički naziv Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi).

Kohezijski fond financira projekte namijenjene unapređenju okoliša i razvoju prometne infrastrukture. Namijenjen je članicama čiji je bruto nacionalni dohodak po stanovniku manji od 90% prosjeka Europske unije.

Europski socijalni fond, glavni financijski instrument Europske unije za ostvarivanje strateških ciljeva politike zapošljavanja, osigurava podršku regijama koje su pogođene visokom stopom nezaposlenosti. Potiče zapošljavanje i mogućnosti zaposlenja u Europskoj uniji.

Svrha Europskog fonda za regionalni razvoj je jačanje ekonomske i socijalne kohezije u Europskoj uniji i smanjivanje razlika u razvoju pojedinih zemljopisnih područja ili između određenih socijalnih grupa.

Središnje koordinacijsko tijelo nadležno za upravljanje ESI fondovima u Hrvatskoj je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, na čijim mrežnim stranicama možete pronaći više informacija o mogućnostima financiranja i otvorenim natječajima.

Više informacija možete pronaći ovdje.