Ured za projekte i transfer tehnologije

Sveučilišni Ured za projekte i transfer tehnologije promovira uključivanje i sudjelovanje sveučilišne zajednice u komercijalizaciji intelektualnog vlasništva i projektima EU fondova i programa.

Osnovne zadaće Ureda možemo podijeliti u tri osnovne skupine:

  • informiranje sveučilišne zajednice o mogućnostima financiranja istraživanja, razvoja i inovacija te sudjelovanja u projektima EU fondova i programa,
  • savjetovanje i pružanje podrške pri prijavi i provedbi projekata,
  • administrativno i financijsko-računovodstveno praćenje projekata u kojima Sveučilište u Splitu sudjeluje kao nositelj, partner ili treća strana.

 

Služba za znanost, međunarodnu suradnju i projekte

Nikola Balić mag.ing.comp. Rukovoditelj ureda za projekte i transfer tehnologije
Boško Ljubenkov mag.ing.agr. Voditelj odjeljka za transfer tehnologije
Bruna Paušić MBA Voditeljica odjeljka za projekte i postakademsko zapošljavanje
Tonka Petričević mag.oec. Stručna suradnica za projekte
Tea Pezo mag.oec. Stručna suradnica za projekte
Marina Meić mag.paed.et edu.croat.philol. Stručna suradnica za projekte