Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja
26.6.2023.
ERA_FABRIC: Analiza stanja regionalnih ekosustava znanja i inovacija

Projektni konzorcij ERA_FABRIC projekta trenutno provodi dvije značajne aktivnosti mapiranja s ciljem dobivanja boljeg uvida u regionalne specifičnosti ekosustava znanja i inovacija i u postojeće metode poticanja i upravljanja inovacijama na nacionalnoj i regionalnoj razini.

U prvom mapiranju cilj je identificirati ključne regionalne i lokalne dionike iz tzv "quitiple helix-a" uključujući akademsku zajednicu, nevladine organizacije, I predstavnike tvrtki i regionalnih donosioca odluka kako bismo ih mogli okupiti u tematske fokus grupe. Kroz otvorenu raspravu želimo dobiti odgovore na pitanja koji modeli regionalne i lokalne suradnje već postoje, što nedostaje za izgradnju funkcionalnih regionalnih ekosustava znanja i inovacija, koji su mogući načini za poboljšanje međudioničke suradnje, ali i detektirati nedostatke u kontekstu regionalnih partnerstava zasnovanih na razvoju znanja i inovacija.

Druga aktivnost mapiranja usmjerena je na aspekt upravljanja inovacijama. Politike, strategije i programi istraživanja i inovacija iz devet regija uključenih u ERA_FABRIC projekt prikupljaju se kako bi se dobio sveobuhvatan pregled koji će poslužiti kao podloga za izradu GAP analize i formuliranje preporuka za donosioce politika u području istraživanja i razvoja.

Kao dio aktivnosti već su održani prvi sastanci s ključnim dionicima unutar inovacijskog ekosustava. Prve fokus grupe projekta ERA_FABRIC, s dionicima regionalnog razvoja, već su održane u St Pöltenu (Donja Austrija), Brnu (Južna Moravska) i Splitu (Jadranska Hrvatska) dok je ostatak sastanaka planiran do kraja ovog mjeseca.

Provodeći ove aktivnosti ERA_FABRIC ima za cilj uspostaviti snažne temelje za rast istraživanja i inovacija na nacionalnoj i regionalnoj razini i jačanje cjelokupnog ERA inovacijskog ekosustava kroz uključivanje svih dionika, mapiranje potencijalnih sinergija i stvaranje temelja za nove zajedničke suradnje. Aktivnosti će  također poslužiti kao platforma za poboljšanje suradnje i poticanje razmjene znanja unutar i izvan regija kroz stvaranje dodatnih istraživačko-inovacijskih projektnih partnerstava kroz 3 tematske cjeline: održiva proizvodnja, kružnom gospodarstvo i čista i obnovljiva energija.

#erafabric

Sve novostiSljedeća

Imate pitanje? Tu smo!