Sustav osiguravanja kvalitete

Sustav osiguravanja kvalitete

Kako bi jamčilo kvalitetu svih djelatnosti, Sveučilište je odlučno trajno jačati kapacitete svojih sastavnica za ostvarivanje visokih akademskih standarda i pružanje kvalitetnog obrazovanja studentima u njihovom procesu profesionalnog razvoja i stjecanja visokostručnih kompetencija. Očekuje se da će kultura kvalitete, kao važno strateško opredjeljenje, omogućiti Sveučilištu snažniji razvoj i specifičnu nacionalnu i međunarodnu prepoznatljivost i izvrsnost. Ključnim odrednicama vlastite kompetitivnosti i privlačnosti, Sveučilište smatra kvalitetu obrazovanja koje nudi svojim studentima, kvalitetu svojih nastavnika i nastave, znanstvenih istraživanja, umjetničkog rada i stručne djelatnosti sa istaknutim doprinosom regionalnom i nacionalnom razvoju uz međunarodnu prepoznatljivost.

Sustav osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu temelji se na ustroju i djelovanju Centra za unaprjeđenje kvalitete koji se ustrojava na razini Sveučilišta, Odbora za unaprjeđenje kvalitete koji se ustrojavaju na razini sastavnica Sveučilišta i studija kojima je nositelj neposredno Sveučilište te drugih tijela sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu.

Centar i Odbori djeluju zajednički i dijele odgovornost za sustav osiguravanja kvalitete u svim područjima djelovanja Sveučilišta. Sustav osiguravanja kvalitete na Sveučilištu sprovode sljedeća tijela:

Centra za unaprjeđenje kvalitete osnovan je na 17. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2006./2007. održanoj 31. svibnja 2007. Pravilnikom o sustavu osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu uređuju se glavna pitanja u svezi ustrojstva i djelovanja Centra za unaprjeđenje kvalitete.

Sastav vijeća Centra za unaprjeđenje kvalitete
Redni broj Funkcija Ime i prezime Kontakt email adresa
1 Voditelj Centra za unaprjeđenje kvalitete izv. prof. dr. sc. Joško Božić josko.bozic@mefst.hr 
2 Prorektor za nastavu prof. dr. sc. Goran Kardum goran.kardum@unist.hr
3 Prorektor za poslovanje prof. dr. sc.Tomislav Kilić tomislav.kilic@unist.hr
4 Prorektorica za znanost i inovacije prof. dr. sc. Leandra Vranješ Markić lvmarkic@unist.hr
5 Prorektorica za međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Đurđica Miletić durdica.miletic@unist.hr
6 Prorektor za pravne poslove i razvoj ljudskih potencijala izv. prof. dr. sc. Željko Radić zeljko.radic@unist.hr
7 Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete Ekonomskog fakulteta izv. prof. dr. sc. Branka Marasović branka.marasovic@efst.hr 
jelica.fabris@efst.hr
8 Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete FESB-a doc. dr. sc. Tonći Modrić tonci.modric@fesb.hr
9 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Filozofskog fakulteta doc. dr. sc. Ines Blažević iblazevic@ffst.hr
10 Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete FGAG-a doc. dr. sc. Ivan Balić ivan.balic@gradst.hr
11 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Katoličko bogoslovnog fakulteta doc.dr.sc. Mihael Prović mihael.provic@gmail.com
12 Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete Kemijsko-tehnološkog fakulteta doc. dr. sc. Marin Ugrin mugrin@ktf-split.hr
13 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Kineziološkog fakulteta izv. prof. dr. sc. Frane Žuvela frane.zuvela@kifst.hr
14 Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete Medicinskog fakulteta izv. prof. dr. sc. Joško Božić josko.bozic@mefst.hr
15 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Pomorskog fakulteta izv. prof. dr. sc. Anita Gudelj anita@pfst.hr
16 Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete Pravnog fakulteta doc. dr. sc. Ivan Vukušić ivan.vukusic@pravst.hr
17 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete PMF-a doc. dr. sc. Antonela Paladin apaladin@pmfst.hr
18 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Umjetničke akademije izv. prof. Larisa Vidaković lara.aranza2@gmail.hr
19 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišnog odjela za studije mora doc. dr. sc. Željka Trumbić ztrumbic@unist.hr
20 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišnog odjela za stručne studije dr. sc. Domagoja Buljan Barbača dobuljan@oss.unist.hr
21 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti doc. dr. sc. Ana Jeličić ana.jelicic@unist.hr
22 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija doc. dr. sc. Vesna Antičević vesna.anticevic@ozs.unist.hr
23 Voditelji integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Vojno pomorstvo

prof. dr. sc. Merica Slišković

kapetan bojnog broda doc. dr. sc. Luka Mihanović

merica.sliskovic@pfst.hr
24 Voditelj preddiplomskog sveučilišnog studija Hotelijerstvo i garstonomija

prof. dr. sc. Ivan Pavić

ivan.pavic@efst.hr
25 Voditelj preddiplomskog sveučilišnog studija Mediteranska poljoprivreda

doc. dr. sc. Josip Gugić

josip.gugic@unist.hr
26 Predstavnica Sveučilišne knjižnice Ana Utrobičić, prof.  autrobicic@svkst.hr
27  Predstavnica Studentskog centra Sanja Jukić, dipl. oec. sanja.jukic@scst.hr
28 Predstavnik studenata Tomislav Milošević  
29 Predstavnik studenata Ivor Dukić  
30 Predstavnik studenata Duje Donadić  
31 Predstavnik studenata Marin Golem  
32 Predstavnik studenata Frane Prpa  
33 Vanjski član dr. sc. Merica Pletikosić  merica.pletikosic@gmail.com 
34 Vanjski član

Srećko Radnić

srecko.radnic@rera.hr

 

 

Ured za kvalitetu je ustrojbena jedinica Rektorata koja pruža administrativnu potporu sustavu osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu.

 

Voditeljica Ureda za kvalitetu

Dijana Banovac, mag.oec.
Tel: +385 21 558 268
Email: dijana.balic@unist.hr

 

Stručni suradnik za osiguravanje kvalitete u nastavi i znanosti

Ivan Marin, dipl. iur.
Email: imarin@unist.hr

 

 

Odbori za unaprjeđenje kvalitete ustrojeni na razini sastavnica Sveučilišta organiziraju, koordiniraju i provode postupke vrednovanja i razvijaju unutarnje mehanizme osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete.
Sastav Odbora za unaprjeđenje kvalitete sastavnica Sveučilišta u Splitu:

NAZIV SASTAVNICE
VODITELJ-ICA ODBORA ČLANOVI
EKONOMSKI FAKULTET
izv. prof. dr. sc. Branka Marasović
branka.marasovic@efst.hr
 • Jelica Fabris, dipl. oec.
 • izv. prof. dr. sc. Smiljana Pivčević
 • izv. prof. dr. sc. Maja Čukušić
 • izv. prof. dr. sc. Ivan Matić
 • Jagoda Antunović, studentica
 • Antonio Marin Žarnić, student
 • dr. sc. Merica Pletikosić, vanjski član
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
doc. dr. sc. Tonći Modrić
tonci.modric@fesb.hr
 • izv. prof. dr. sc. Joško Radić
 • Dunja Polić, predavač
 • doc. dr. sc. Milan Čurković
 • doc. dr. sc. Nikola Gjeldum
 • Mateo Marušić, student
 • Matej Livajić, student
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

doc. dr. sc. Antonela Paladin

apaladin@pmfst.hr

 • izv. prof. dr. sc. Mladen Hraste
 • doc. dr. sc. Gordan Radobolja
 • doc. dr. sc. Hrvoje Kalinić
 • doc. dr. sc. Petar Stipanović
 • dr. sc. Barbara Soldo
 • Hrvoje Turić, prof.
 • Anita Mikelić, dipl. iur.
 • Katarina Žužić, studentica
FILOZOFSKI FAKULTET
doc. dr. sc. Ines Blažević
iblazevic@ffst.hr
 • doc. dr. sc. Branimir Mendeš
 • doc. dr. sc. Marko Rimac
 • izv. prof. dr. sc. Maja Bezić
 • Luka Donadini, student
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE
doc. dr. sc. Ivan Balić
ivan.balic@gradst.hr
 • izv. prof. dr. sc. Ivana Racetić
 • doc. dr. sc. Hrvoje Bartulović
 • doc. dr. sc. Veljko Srzić
 • Valentina Drmić, student
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
doc. dr. sc. Mihael Prović
mihael.provic@gmail.com
 • prof. dr. sc. Jadranka Garmaz
 • doc. dr. sc. Domagoj Runje
 • Jelena Burazin, prof. psihologije
 • Doris Žuro, mag. oec., voditeljica ureda za projekte
 • Anđela Kunac, predsjednica Studentskog zbora, predstavnik studenata
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
doc. dr. sc. Marin Ugrina
mugrin@ktf-split.hr
 • prof. dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić 
 • prof. dr. sc. Zoran Grubač
 • prof. dr. sc. Matko Erceg
 • Antonia Plazonić Parađina, dipl. iur.
 • Petra Brajković - studentica
 • dr. sc. Sanja Ćulin - vanjski član (Alumni)
KINEZIOLOŠKI FAKULTET
izv. prof. dr. sc. Frane Žuvela
frane.zuvela@kifst.hr
 • izv. prof. dr. sc. Hrvoje Karninčić
 • doc. dr .sc. Miodrag Spahić
 • doc. dr. sc. Ana Penjak
 • doc. dr. sc. Marko Erceg
 • izv. prof. dr. sc. Suncica Delas Kalinski
 • Marijana Geets Kesić
 • Ante Mandić, student
MEDICINSKI FAKULTET
doc. dr. sc. Joško Božić, dr. med.
josko.bozic@mefst.hr
 • doc. dr. sc. Radenka Kuzmanić-Šamija
 • Doris Rušić, mag. pharm.
 • Matko Rađa, dr. med.
 • Ivan Cvitanović, student
POMORSKI FAKULTET
izv. prof. dr. sc. Anita Gudelj
anita@pfst.hr
 • doc. dr. sc. Maja Krčum
 • doc. dr. sc. Zdeslav Jurić
 • doc. dr. sc. Ivica Pavić
 • izv. prof. dr. sc. Andrija Nenadić
 • Marko Katalinić, asistent
 • Božena Runje, studentica
PRAVNI FAKULTET

doc. dr. sc. Ivan Vukušić

ivan.vukusic@pravst.hr

 • prof. dr. sc. Jozo Čizmić
 • doc. dr. sc. Marija Pleić
 • Edita Bačić, dipl. iur.
 • Martina Livajić,, studentica
UMJETNIČKA AKADEMIJA
izv. prof. Lara Aranza
lara.aranza2@gmail.hr
 • izv. prof. dr. sc. Ivana Tomić Ferić
 • pred. dr. sc. Matko Botić
 • Dalida Cikatić, ing. el.
 • Igor Ivanović, student
SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STUDIJE MORA
doc. dr. sc. Željka Trumbić
zeljka.trumbic@unist.hr
 • doc. dr. sc. Zvjezdana Popović Perković
 • dr. sc. Jure Brčić
 • Nikolina Penović, studentica
SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE
dr. sc. Domagoja Buljan Barbača, profesorica visoke škole u trajnom zvanju
dobuljan@oss.unist.hr
 • Petra Jakaša, predavač
 • dr. sc. Mijana Matošević Radić, viši predavač
 • Petra Grgičević Bakarić, viši predavač
 • Sandra Antunović Terzić, predavač
 • Nikola Grgić, viši predavač
 • Ivo Baras, viši predavač
 • Danijela Pezer, predavač
 • Joško Novaković, predavač
 • Luka Tomasović
 • Daniela Klišanin, studentica
SVEUČILIŠNI ODJEL ZA FORENZIČNE ZNANOSTI

doc. dr. sc. Ana Jeličić
ana.jelicic@unist.hr

 • izv. prof. dr. sc. Toni Perković
 • Ana Banovac, mag. forens.
 • Marko pilić, mag. forens.
 • Rea Barbir, studentica
SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA
doc. dr. sc. Vesna Antičević
vesna.anticevic@ozs.unist.hr
 • Sonja Koren, prof. engl. i franc. jez.
 • Nada Grujo, studentica

Povjerenstvo za studije je tijelo Centra zaduženo za provođenje postupka odobravanja prijedloga novih studijskih programa, izmjena i dopuna postojećih studijskih programa, vrednovanja programa stručnog usavršavanja na sveučilišnoj razini te periodičnog unutarnjeg vrednovanja studijskih programa Sveučilišta. Povjerenstvo čine: svi prorektori od kojih je prorektor zadužen za nastavu predsjednik Povjerenstva po funkciji, po jedan član u znanstveno-nastavnom zvanju za svako znanstveno i umjetničko područje, a koje članove imenuje vijeće Centra na mandat do opoziva.

Članovi Povjerenstva za studije su:

 • Prof. dr. sc. Goran Kardum
 • Prof. dr. sc. Đurđica Miletić
 • Prof. dr. sc. Leandra Vranješ Markić
 • Prof. dr. sc. Tomislav Kilić
 • Izv. prof. dr. sc. Željko Radić
 • Prof. dr. sc. Zoran Đogaš
 • Prof. dr. sc. Mirela Mihić
 • Izv. prof. Larisa Vidaković
 • Izv. prof. dr. sc. Ante Prkić
 • Doc. dr. sc. Josipa Ferri
 • Doc. dr. sc. Ante Akrap
 • Doc. dr. sc. Veljko Srzić
 • Doc. dr. sc. Željana Bašić

Sve dokumente vezane za vrednovanje novih studijskih programa i izmjene i dopune postojećih mogu se pronaći na sljedećem linku: http://www.unist.hr/kvaliteta/vrednovanja-i-rezultati

Ocjenu provedenih aktivnosti i učinkovitosti sustava osiguranje kvalitete te ocjenu usklađenosti sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Splitu provodi jednom u dvije godine Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete kojeg imenuje Senat na prijedlog vijeća Centra. Članovi povjerenstva su predstavnici svakog znanstvenog i umjetničkog područja i jedan predstavnik studenata koji nisu ujedno i članovi tijela za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta i sastavnica. Povjerenstvo provodi unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta na temelju ESG standarda i/ili prema kriterijima za ocjenu kvalitete visokih učilišta u sustavu Akreditacijskog savjeta AZVO i/ili Priručnika Sveučilišta i/ili Pravilnika, uputa Senata i sl.

Članovi Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu su:

 • doc. dr. sc. Mirela Petrić, biotehničke znanosti - predsjednica povjerenstva
 • prof. dr. sc. Nikša Alfirević, društvene znanosti
 • izv. prof. dr. sc. Marija Ćosić, tehničke znanosti
 • doc. dr. sc. Ivana Mudnić, biomedicina i zdravstvo
 • izv. prof. dr. sc. Anita Runjić Stoilova, humanističke znanosti
 • izv. prof. dr. sc. Ani Radonić, prirodne znanosti
 • izv. prof. Alen Čelić, umjetničko područje
 • doc. dr. sc. Ivana Kružić, interdisciplinarne znanosti
 • Roko Goreta, student