Sustav osiguravanja kvalitete

Sustav osiguravanja kvalitete

Kako bi jamčilo kvalitetu svih djelatnosti, Sveučilište je odlučno trajno jačati kapacitete svojih sastavnica za ostvarivanje visokih akademskih standarda i pružanje kvalitetnog obrazovanja studentima u njihovom procesu profesionalnog razvoja i stjecanja visokostručnih kompetencija. Očekuje se da će kultura kvalitete, kao važno strateško opredjeljenje, omogućiti Sveučilištu snažniji razvoj i specifičnu nacionalnu i međunarodnu prepoznatljivost i izvrsnost. Ključnim odrednicama vlastite kompetitivnosti i privlačnosti, Sveučilište smatra kvalitetu obrazovanja koje nudi svojim studentima, kvalitetu svojih nastavnika i nastave, znanstvenih istraživanja, umjetničkog rada i stručne djelatnosti sa istaknutim doprinosom regionalnom i nacionalnom razvoju uz međunarodnu prepoznatljivost.

Sustav osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu temelji se na ustroju i djelovanju Centra za unaprjeđenje kvalitete koji se ustrojava na razini Sveučilišta, Odbora za unaprjeđenje kvalitete koji se ustrojavaju na razini sastavnica Sveučilišta i studija kojima je nositelj neposredno Sveučilište te drugih tijela sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu.

Centar i Odbori djeluju zajednički i dijele odgovornost za sustav osiguravanja kvalitete u svim područjima djelovanja Sveučilišta. Sustav osiguravanja kvalitete na Sveučilištu sprovode sljedeća tijela:

Centra za unaprjeđenje kvalitete osnovan je na 17. sjednici Senata Sveučilišta u Splitu u akademskoj godini 2006./2007. održanoj 31. svibnja 2007. Pravilnikom o sustavu osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu uređuju se glavna pitanja u svezi ustrojstva i djelovanja Centra za unaprjeđenje kvalitete.

Sastav vijeća Centra za unaprjeđenje kvalitete
Redni broj Funkcija Ime i prezime Kontakt email adresa
1 Voditelj Centra za unaprjeđenje kvalitete Doc. dr. sc. Joško Božić josko.bozic@mefst.hr 
2 Prorektor za nastavu Prof. dr. sc. Goran Kardum goran.kardum@unist.hr
3 Prorektor za poslovanje Prof. dr. sc.Tomislav Kilić tomislav.kilic@unist.hr
4 Prorektorica za znanost i inovacije Prof. dr. sc. Leandra Vranješ Markić lvmarkic@unist.hr
5 Prorektorica za međunarodnu suradnju Prof. dr. sc. Đurđica Miletić durdica.miletic@unist.hr
6 Prorektor za pravne poslove i razvoj ljudskih potencijala Izv. prof. dr. sc. Željko Radić zeljko.radic@unist.hr
7 Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete Ekonomskog fakulteta Prof. dr. sc. Ivica Pervan ivica.pervan@efst.hr
jelica.fabris@efst.hr
8 Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete FESB-a Doc. dr. sc. Tonći Modrić tonci.modric@fesb.hr
9 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Filozofskog fakulteta Doc. dr. sc. Ines Blažević iblazevic@ffst.hr
10 Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete FGAG-a Doc. dr. sc. Goran Vlastelica goran.vlastelica@gradst.hr
11 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Katoličko bogoslovnog fakulteta Izv. prof. dr. sc. Jadranka Garmaz jgarmaz@kbf-st.hr
12 Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete Kemijsko-tehnološkog fakulteta Doc. dr. sc. Marin Ugrin mugrin@ktf-split.hr
13 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Kineziološkog fakulteta Prof. dr. sc. Sunčica Delaš Kalinski suncica.delas@kifst.hr
14 Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete Medicinskog fakulteta Doc. dr. sc. Joško Božić josko.bozic@mefst.hr
15 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Pomorskog fakulteta Izv. prof. dr. sc. Anita Gudelj anita@pfst.hr
16 Voditelj Odbora za unaprjeđenje kvalitete Pravnog fakulteta Doc. dr. sc. Ivan Vukušić ivan.vukusic@pravst.hr
17 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete PMF-a Doc. dr. sc. Antonela Paladin apaladin@pmfst.hr
18 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Umjetničke akademije Izv. prof. Larisa Vidaković lara.aranza2@gmail.hr
19 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišnog odjela za studije mora Doc. dr. sc. Maja Krželj maja.krzelj@unist.hr
20 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišnog odjela za stručne studije dr. sc. Domagoja Buljan Barbača dobuljan@oss.unist.hr
21 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Doc. dr. sc. Ana Jeličić ana.jelicic@unist.hr
22 Voditeljica Odbora za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Doc. dr. sc. Vesna Antičević vesna.anticevic@ozs.unist.hr
23 Voditelji integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Vojno pomorstvo

Prof. dr. sc. Merica Slišković

kapetan bojnog broda doc. dr. sc. Luka Mihanović

merica.sliskovic@pfst.hr
24 Voditelj preddiplomskog sveučilišnog studija Hotelijerstvo i garstonomija

prof. dr. sc. Ivan Pavić

ivan.pavic@efst.hr
25 Voditelj preddiplomskog sveučilišnog studija Mediteranska poljoprivreda

doc. dr. sc. Leo Gracin

lgracin@unist.hr
26 Predstavnica Sveučilišne knjižnice Ana Utrobičić, prof.  autrobicic@svkst.hr
27  Predstavnica Studentskog centra Sanja Jukić, dipl. oec. sanja.jukic@scst.hr
28 Predstavnik studenata Roko Glavinović  
29 Predstavnik studenata Mario Sesar  
30 Predstavnik studenata Mateo Marušić mateo.marusic95@gmail.com
31 Predstavnik studenata Josip Perković  
32 Predstavnik studenata Antonio Župan  
33 Vanjski član Dr. sc. Merica Pletikosić  merica.pletikosic@gmail.com 
34 Vanjski član

Srećko Radnić

srecko.radnic@rera.hr

 

 

Ured za kvalitetu je ustrojbena jedinica Rektorata koja pruža administrativnu potporu sustavu osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu.

 

Voditeljica odjeljka za kvalitetu

Dijana Balić, mag.oec.
Tel: +385 21 558 268
Email: dijana.balic@unist.hr

 

Stručni suradnik za osiguravanje kvalitete u nastavi, znanosti i umjetnosti

Ivan Marin, dipl. iur.
Email: imarin@unist.hr

 

 

Odbori za unaprjeđenje kvalitete ustrojeni na razini sastavnica Sveučilišta organiziraju, koordiniraju i provode postupke vrednovanja i razvijaju unutarnje mehanizme osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete.
Sastav Odbora za unaprjeđenje kvalitete sastavnica Sveučilišta u Splitu:

NAZIV SASTAVNICE
VODITELJ-ICA ODBORA ČLANOVI
EKONOMSKI FAKULTET
Prof. dr. sc. Ivica Pervan
ivica.pervan@efst.hr
 • Jelica Fabris, dipl. oec.
 • Prof. dr. sc. Snježana Pivac
 • Izv. prof. dr. sc. Dario Miočević
 • Izv. prof. dr. sc. Ivan Matić
 • Tomislav Milošević, student
 • Karmen Poljičak, studentica
 • Dr. sc. Merica Pletikosić, vanjski član
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
Doc. dr. sc. Tonći Modrić
tonci.modric@fesb.hr
 • Izv. prof. dr. sc. Joško Radić
 • Dunja Polić, predavač
 • Doc. dr. sc. Milan Čurković
 • Doc. dr. sc. Nikola Gjeldum
 • Mateo Marušić, student
 • Matej Livajić, student
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

doc. dr. sc. Antonela Paladin

apaladin@pmfst.hr

 • Izv. prof. dr. sc. Mladen Hraste
 • Doc. dr. sc. Gordan Radobolja
 • Doc. dr. sc. Hrvoje Kalinić
 • Doc. dr. sc. Petar Stipanović
 • Dr. sc. Barbara Soldo
 • Hrvoje Turić, prof.
 • Anita Mikelić, dipl. iur.
 • Katarina Žužić, studentica
FILOZOFSKI FAKULTET
Doc. dr. sc. Ines Blažević
iblazevic@ffst.hr
 • Doc. dr. sc. Branimir Mendeš
 • Doc. dr. sc. Marko Rimac
 • Izv. prof. dr. sc. Maja Bezić
 • Luka Donadini, student
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE
Doc. dr. sc. Goran Vlastelica
goran.vlastelica@gradst.hr
 • Izv. prof. dr. sc. Ivana Racetić
 • Doc. dr. sc. Hrvoje Bartulović
 • Doc. dr. sc. Veljko Srzić
 • Ivan Marin, student
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
Izv. prof. dr. sc. Jadranka Garmaz
jgarmaz@kbf-st.hr
 • Dr. sc. Edvard Punda
 • doc. dr. sc. Domagoj Runje
 • mag. soc. Doris Žuro
 • s. Petra Mirjana Šakić, dipl. theol.
 • Domagoj Omrčen Milić, predstavnik studentskog zbora na KBF-u
 • Benjamin Vrdoljak, student
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
Doc. dr. sc. Marin Ugrina
mugrin@ktf-split.hr
 • Prof. dr. sc. Nataša Stipanelov Vrandečić 
 • Prof. dr. sc. Zoran Grubač
 • Prof. dr. sc. Matko Erceg
 • Antonia Plazonić Parađina, dipl. iur.
 • Petra Brajković - studentica
 • Dr. sc. Sanja Ćulin - vanjski član (Alumni)
KINEZIOLOŠKI FAKULTET
Izv. prof. dr. sc. Sunčica Delaš Kalinski
suncica.delas@kifst.hr
 • Doc. dr .sc. Jelena Paušić
 • Doc. dr. sc. Ana Kezić
 • Doc. dr. sc. Hrvoje Karninčić
 • Jure Benić, student
MEDICINSKI FAKULTET
Doc. dr. sc. Joško Božić, dr. med.
josko.bozic@mefst.hr
 • doc. dr. sc. Radenka Kuzmanić-Šamija
 • Doris Rušić, mag. pharm.
 • Matko Rađa, dr. med.
 • Ivan Cvitanović, student
POMORSKI FAKULTET
Izv. prof. dr. sc. Anita Gudelj
anita@pfst.hr
 • Doc. dr. sc. Maja Krčum
 • Doc. dr. sc. Zdeslav Jurić
 • Doc. dr. sc. Ivica Pavić
 • Izv. prof. dr. sc. Andrija Nenadić
 • Marko Katalinić, asistent
 • Božena Runje, studentica
PRAVNI FAKULTET

Doc. dr. sc. Ivan Vukušić

ivan.vukusic@pravst.hr

 • Prof. dr. sc. Jozo Čizmić
 • Doc. dr. sc. Marija Pleić
 • Edita Bačić, dipl. iur.
 • Martina Livajić,, studentica
UMJETNIČKA AKADEMIJA
Izv. prof. Lara Aranza
lara.aranza2@gmail.hr
 • izv. prof. dr. sc. Ivana Tomić Ferić
 • pred. dr. sc. Matko Botić
 • Dalida Cikatić, ing. el.
 • Igor Ivanović, student
SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STUDIJE MORA
Doc. dr. sc. Maja Krželj
maja.krzelj@unist.hr
 • Doc. dr. sc. Zvjezdana Popović Perković
 • Dr. sc. Jure Brčić
 • Nikolina Penović, studentica
SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE
Dr. sc. Domagoja Buljan Barbača, profesorica visoke škole u trajnom zvanju
dobuljan@oss.unist.hr
 • Dr. sc. Domagoja Buljan Barbača, profesorica visoke škole u trajnom zvanju
 • Petra Jakaša, predavač
 • Dr. sc. Mijana Matošević Radić, viši predavač
 • Petra Grgičević Bakarić, viši predavač
 • Sandra Antunović Terzić, predavač
 • Nikola Grgić, viši predavač
 • Ivo Baras, viši predavač
 • Danijela Pezer, predavač
 • Joško Novaković, predavač
 • Luka Tomasović
 • Daniela Klišanin, studentica
SVEUČILIŠNI ODJEL ZA FORENZIČNE ZNANOSTI

Doc. dr. sc. Ana Jeličić
ana.jelicic@unist.hr

 • Izv. prof. dr. sc. Toni Perković
 • Ana Banovac, mag. forens.
 • Marko pilić, mag. forens.
 • Rea Barbir, studentica
SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA
Doc. dr. sc. Vesna Antičević
vesna.anticevic@ozs.unist.hr
 • Sonja Koren, prof. engl. i franc. jez.
 • Nada Grujo, studentica

Povjerenstvo za studije je tijelo Centra zaduženo za provođenje postupka odobravanja prijedloga novih studijskih programa, izmjena i dopuna postojećih studijskih programa, vrednovanja programa stručnog usavršavanja na sveučilišnoj razini te periodičnog unutarnjeg vrednovanja studijskih programa Sveučilišta. Povjerenstvo čine: svi prorektori od kojih je prorektor zadužen za nastavu predsjednik Povjerenstva po funkciji, po jedan član u znanstveno-nastavnom zvanju za svako znanstveno i umjetničko područje, a koje članove imenuje vijeće Centra na mandat do opoziva.

Članovi Povjerenstva za studije su:

 • Prof. dr. sc. Goran Kardum
 • Prof. dr. sc. Đurđica Miletić
 • Prof. dr. sc. Leandra Vranješ Markić
 • Prof. dr. sc. Tomislav Kilić
 • Izv. prof. dr. sc. Željko Radić
 • Prof. dr. sc. Zoran Đogaš
 • Prof. dr. sc. Mirela Mihić
 • Izv. prof. Larisa Vidaković
 • Izv. prof. dr. sc. Slobodan Brinić
 • Doc. dr. sc. Josipa Ferri
 • Doc. dr. sc. Ante Akrap
 • Doc. dr. sc. Veljko Srzić
 • Doc. dr. sc. Željana Bašić

Sve dokumente vezane za vrednovanje novih studijskih programa i izmjene i dopune postojećih mogu se pronaći na sljedećem linku: http://www.unist.hr/kvaliteta/vrednovanja-i-rezultati

Ocjenu provedenih aktivnosti i učinkovitosti sustava osiguranje kvalitete te ocjenu usklađenosti sustava osiguravanja kvalitete na Sveučilištu u Splitu provodi jednom u dvije godine Povjerenstvo za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete kojeg imenuje Senat na prijedlog vijeća Centra. Članovi povjerenstva su predstavnici svakog znanstvenog i umjetničkog područja i jedan predstavnik studenata koji nisu ujedno i članovi tijela za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta i sastavnica. Povjerenstvo provodi unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta na temelju ESG standarda i/ili prema kriterijima za ocjenu kvalitete visokih učilišta u sustavu Akreditacijskog savjeta AZVO i/ili Priručnika Sveučilišta i/ili Pravilnika, uputa Senata i sl.

Članovi Povjerenstva za unutarnju prosudbu sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta u Splitu su:

 • doc. dr. sc. Mirela Petrić, biotehničke znanosti - predsjednica povjerenstva
 • prof. dr. sc. Nikša Alfirević, društvene znanosti
 • izv. prof. dr. sc. Marija Ćosić, tehničke znanosti
 • doc. dr. sc. Ivana Mudnić, biomedicina i zdravstvo
 • izv. prof. dr. sc. Anita Runjić Stoilova, humanističke znanosti
 • izv. prof. dr. sc. Ani Radonić, prirodne znanosti
 • izv. prof. Alen Čelić, umjetničko područje
 • doc. dr. sc. Ivana Kružić, interdisciplinarne znanosti
 • Roko Goreta, student