Produžetak: Natječaja za dolaznu mobilnost studenata u okviru programa Erasmus+KA107-omotnica IPA-Sarajevo, BiH

Sveučilište u Splitu dana 16. ožujka 2021. objavljuje:

produžetak roka za prijavu na Natječaj za dolaznu mobilnost studenata između programskih i partnerskih država u okviru Erasmus+ programa, Ključna aktivnost 1 (KA107) – omotnica IPA -Sarajevo, BiH

Novi rok za slanje prijavne dokumentacije: 14. 5. 2021.