Produžetak: Natječaja za dolaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ KA107-omotnica IPA-BiH

Sveučilište u Splitu dana 13. listopada 2021. objavljuje:

produžetak roka za prijavu na Natječaj za dolaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u okviru programa Erasmus+ KA107-omotnica IPA-BiH

Novi rok za slanje prijavne dokumentacije: 26. 10. 2021.