Mobilnost studenata

Natječaj za odlaznu mobilnost studenata u okviru programa Erasmus+ KA107-omotnica ENI-Azerbajdžan (ažurirano)

Sveučilište u Splitu dana 9. rujna 2019. raspisuje  Natječaj za odlaznu studentsku mobilnost u okviru Erasmus+ KA107 programa, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107)- omotnica ENI- Azerbajdžan, ADA University

Tekst Natječaja

Upute za Natječaj

Rok za prijavu: 20. 9. 2019.

Mobilnost se može realizirati u ljetnom semestru akademske 2019./20. do zaključno s 15.7.2021.

Dokumentacija za prijavu kandidata za aktivnost mobilnosti u svrhu studija:

1. Popunjen i potpisan prijavni obrazac za studente

2. Prijavni obrazac za studente s posebnim potrebama

3. Europas CV na engleskom

4. Prijepis dosadašnjih ocjena i ostvarenih ECTS bodova ovjeren u referadi matične sastavnice na hrvatskom jeziku

5. Pismo motivacije na engleskom jeziku (do 300 riječi), vlastoručno potpisano

6. Dokaz o znanju stranog jezika (potvrda škole stranih jezika ako je student posjeduje ili potvrda koja je razvidna iz prijepisa ocjena ili svjedodžbi srednje škole).

7. Popis Erasmus koordinatora na sastavnicama

8. Kriteriji sastavnice: EF

9. Privola za objavu/slanje osobnih podataka

    Erasmus+ vodič

    Često postavljena pitanja Erasmus+