Mobilnost studenata

Natječaj za odlaznu mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka (SMS) i stručne prakse(SMP) u okviru Erasmus+ programa (KA107)-Argentina

Sveučilište u Splitu dana 8. studenog 2021. raspisuje  Natječaj za odlaznu mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka i u svrhu stručne prakse u okviru Erasmus+ KA107 programa, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107) -omotnica DCI Latinska Amerika-Argentina, National University La Matanza                                                                             

Tekst Natječaja 

Upute za Natječaj

Rok za prijavu: 23. 11. 2021.

Mobilnost se može realizirati u ljetnom semestru akademske 2021./22. do zaključno s 15. 7. 2022.

Napomena:

Originalnu prijavu u papirnatom obliku prijavitelji će dostaviti osobno uz prethodnu najavu (Odjel za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju, Sinjska 2/III kat) na način kako je naznačeno u tekstu Natječaja.

Dokumentacija za prijavu kandidata za aktivnost mobilnosti u svrhu studija:

1. Popunjen i potpisan prijavni obrazac za studente

2. Prijavni obrazac za studente s posebnim potrebama

3. Europas CV na engleskom

4. Prijepis dosadašnjih ocjena i ostvarenih ECTS bodova ovjeren u referadi matične sastavnice na hrvatskom jeziku

5. Pismo motivacije na engleskom jeziku (do 300 riječi), vlastoručno potpisano

6. Dokaz o znanju stranog jezika (potvrda škole stranih jezika ako je student posjeduje ili potvrda koja je razvidna iz prijepisa ocjena ili svjedodžbi srednje škole).

7. Popis Erasmus koordinatora na sastavnicama

8. Kriteriji sastavnice: SOSS

9. Privola za objavu/slanje osobnih podataka

Dokumentacija za prijavu kandidata za aktivnost mobilnosti u svrhu stručne prakse:

  1. Popunjen i potpisan Prijavni obrazac za Erasmus+ stručnu praksu
  2.  Letter of Confirmation (potpisan od prihvatne ustanove)
  3. Životopis na engleskom jeziku (Europass CV obrazac)
  4. Potvrda o usklađenosti stručne prakse s ishodima učenja
  5. Prijepis dosadašnjih ocjena i ostvarenih ECTS bodova ovjeren u referadi matične sastavnice na hrvatskom jeziku
  6. Pismo motivacije na engleskom jeziku (do 300 riječi), vlastoručno potpisano
  7. Dokaz o znanju stranog jezika (potvrda škole stranih jezika ako je student posjeduje ili potvrda koja je razvidna iz prijepisa ocjena ili svjedodžbi srednje škole).
  8. Popis Erasmus koordinatora na sastavnicama
  9. Kriteriji sastavnice: SOSS
  10. Privola za objavu/slanje osobnih podataka

 Erasmus+ vodič

 Često postavljena pitanja Erasmus+