Mobilnost sveučilišnih djelatnika

Info dan - Erasmus+ stručna praksa - FESB

Info dan - Erasmus+ stručna praksa - FESB

Student si i želiš raditi u nekoj od institucija unutar zemalja EU? Želiš steći prvo radno iskustvo već prije diplome i time obogatitit svoj životopis?

Dođi na Info dan za studente svih fakulteta povodom Natječaja za mobilnost studenata u svrhu Erasmus+ stručne prakse koji organizira Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu.

Na Info danu će se prezentirati sve mogućnosti obavljanja stručne prakse u okviru programa Erasmus+ te upute za uspješnu prijavu na Natječaj.

Info dan održat će se u petak, 25. listopada 2019., u 12:15 sati u učionici broj A103 Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje.

Svi studenti su dobrodošli!