Mobilnost sveučilišnih djelatnika

Info dan - Erasmus+ stručna praksa - Sveučilišni odjel za stručne studije

Info dan - Erasmus+ stručna praksa - Sveučilišni odjel za stručne studije

Student si i želiš raditi u nekoj od institucija unutar zemalja EU? Želiš steći prvo radno iskustvo već prije diplome i time obogatitit svoj životopis?

Dođi na Info dan za studente svih fakulteta povodom Natječaja za mobilnost studenata u svrhu Erasmus+ stručne prakse koji organizira Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu.

Na Info danu će se prezentirati sve mogućnosti obavljanja stručne prakse u okviru programa Erasmus+ te upute za uspješnu prijavu na Natječaj.

Info dan održat će se u srijedu, 20. studenog 2019., u 10:00 sati u učionici broj 101 Sveučilišnog odjela za stručne studije.

Svi studenti su dobrodošli!