Mobilnost sveučilišnih djelatnika

Natječaj za mobilnost osoblja u okviru programa Erasmus+ KA107- omotnica ENI- Ruska Federacija

Sveučilište u Splitu dana  4. veljače 2020. raspisuje  Natječaj za odlaznu mobilnost nastavnog i nenastavnog  osoblja u okviru Erasmus+ programa, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107) –  omotnica ENI- Ruska Federacija, Admiral Makarov State University of Maritime and Inland Shipping

Tekst Natječaja

Upute za Natječaj

Rok za prijavu: 25. 2. 2020.

Mobilnost se može realizirati po objavi konačne Odluke o odabiru kandidata do zaključno s  15. 7. 2021.

Napomena: prijave je potrebno dostaviti na e-mail i osobno, ili na e-mail i poštom ako ih niste u mogućnosti dostaviti osobno.

Dokumentacija za prijavu kandidata za aktivnost mobilnosti u svrhu podučavanja/osposobljavanja (Teaching/Training):

1. Prijavni Erasmus+ obrazac za osoblje

2. Prijavni obrazac za osobe s posebnim potrebama

3. Europass CV na engleskom

4. Potvrda o zaposlenju matične ustanove

5. Pismo motivacije na engleskom jeziku (do 300 riječi), vlastoručno potpisano

6. Prijedlog plana aktivnosti za boravak na partnerskom sveučilištu potpisan od prihvatne (partnersko sveučilište) i matične ustanove (na engleskom jeziku se popunjava Staff Mobility Agreement for TeachingStaff Mobility for Training) te kandidata.

7. Privola za slanje/objavu osobnih podataka

8. Popis Erasmus koordinatora na sastavnicama

9. Kriteriji sastavnica: Pomorski fakultet

Erasmus+ vodič