Erasmus+ studijski boravak u programskim zemljama

Razmjena studenata u svrhu studijskog boravka uključuje slušanje i polaganje kolegija, odnosno izradu završnog rada na nekoj od inozemnih partnerskih ustanova u programskim zemljama. Studijski boravak može trajati najkraće 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.

 

KOLIKO PUTA MOBILNOST?

Tijekom studija studenti mogu biti korisnici Erasmus+ financijske potpore za mobilnosti u ukupnom trajanju od 12 mjeseci na svakoj razini studija - preddiplomski uključujući short cycle EQF razine 5 i 6 , diplomski (razina 7), doktorski (razina 8), neovisno o tome koliko puta. Studenti integriranih studija mogu biti korisnici Erasmus+ financijske potpore za mobilnosti u ukupnom trajanju od 24 mjeseca.

DVOSTRUKO FINANCIRANJE

Studenti ne mogu dobiti financijsku potporu - grant u sklopu programa Erasmus+ ukoliko će njihov boravak u inozemstvu biti dodatno financiran iz sredstava koja potječu iz Europske unije. Pod dvostrukim financiranjem ne smatraju se nacionalne, lokalne ili druge stipendije koje se inače dodjeljuju studentima za redovan studij na matičnoj visokoškolskoj ustanovi.

ŠKOLARINA I OSTALE NAKNADE

Erasmus+ studentima ne smije se naplaćivati školarina na inozemnim ustanovama kao niti bilo kakve druge naknade koje se ne naplaćuju niti matičnim studentima.

Studenti ostaju upisani na svoje matično visoko učilište za vrijeme trajanja razdoblja mobilnosti i dužni su nastaviti plaćati školarinu ukoliko spadaju u kategoriju studenata koji sami financiraju svoj studij.

ERASMUS STUDENTI BEZ FINANCIJSKE POTPORE (ZERO-GRANT STUDENTS)

Ovaj pojam odnosi se na studente koji imaju status Erasmus+ studenta jer udovoljavaju svim potrebnim uvjetima, ali ne primaju financijsku potporu.

FINANCIJSKA POTPORA

Financijska potpora koja se dodjeljuje u sklopu programa Erasmus+ zamišljena je kao dodatak (potpora) na troškove studiranja koje bi student imao i na matičnom sveučilištu, tako da nikako ne pokriva cjelokupni trošak boravka na inozemnom sveučilištu. Prije mobilnosti isplaćuje se 80% ukupnog iznosa, a po povratku s mobilnosti, u slučaju ispunjenja svih obveza, ostatak potpore sukladno broju dana na mobilnosti.

Konačan iznos financijske potpore određuje Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) i to na sljedeći način:

  • mobilnost prema državi viših troškova života: studenti će primiti višu financijsku potporu
  • mobilnost prema državi sličnih troškova života: studenti će primiti srednje visoku financijsku potporu
  • mobilnost prema državi nižih troškova života: studenti će primiti nižu financijsku potporu
     

Od ak. god. 2020./2021. programske su zemlje podijeljene u sljedeće tri skupine:

Financijska potpora-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brojna sveučilišta zahtijevaju potvrde o znanju stranog jezika za Erasmus+ studente. Uglavnom se radi o engleskom, a nerijetko i jeziku države u koju se dolazi. Studenti su dužni informirati se o jezičnim kompetencijama koje prihvatna ustanova zahtijeva.

Svi studenti kojima je radni jezik mobilnosti engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski, nizozemski, poljski, portugalski, švedski, češki, danski, grčki mađarski, finski, bugarski, rumunjski, slovački i hrvatski obvezni su prije odlaska i po povratku s mobilnosti pisati online test procjene jezičnih kompetencija (osim ako im je jezik mobilnosti materinski). Rezultati online jezične procjene nisu uvjet za odlazak na mobilnost, a na uvid ih imaju student i matično visoko učilište. 

Ukoliko student želi, matično visoko učilište, kako bi pomoglo u pripremi za aktivnost mobilnosti, studentu može dodijeliti besplatan online jezični tečaj na radnom jeziku - jeziku poduke.

Ako je pri prvoj procjeni postigao razinu poznavanja radnog jezika između B2 i C2, student može koristiti jezični tečaj na radnom jeziku ili ima mogućnost pratiti jezični tečaj na lokalnom jeziku (jeziku zemlje u koju odlazi, ako je on različit od radnog jezika).

OBVEZE STUDENTA PRIJE MOBILNOSTI

  • proučiti internetske stranice inozemnog sveučilišta, informirati se o roku za prijavu
  • u suradnji s ECTS povjerenikom svoje sastavnice sastaviti Online Learning Agreement - OLA (Sporazum o priznavanju razdoblja mobilnosti), a kojeg potpisuju student, odgovorna osoba na sastavnici (ECTS povjerenik, voditelj studija, Erasmus koordinator i sl.) te prihvatna ustanove. Upute za izradu OLA nalaze se na sljedećoj poveznici.
  • riješiti OLS test procjene jezičnih kompetencija jezika studija 
  • sklopiti policu osiguranja/dobiti europsku karticu zdravstvenog osiguranja
  • sklopiti Ugovor o dodjeli financijske potpore za Erasmus+ studij sa Sveučilištem

OBVEZE STUDENTA PO POVRATKU NA MATIČNO UČILIŠTE

Po povratku s inozemnog visokog učilišta/organizacije studenti su dužni matičnom visokom učilištu dostaviti:

DODATAK ZA STUDENTE U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

Studenti koji imaju status studenta u nepovoljnom položaju mogu se prijaviti za dodatna financijska sredstva u iznosu od 200 EUR mjesečno.

 

 

Studenti koji se prijavljuju na Natječaj za mobilnost u svrhu studijskog boravka dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Popunjen i potpisan Prijavni obrazac (Application form)

2. Životopis na engleskom jeziku (Europass CV obrazac)

3. Prijepis dosadašnjih ocjena i ostvarenih ECTS bodova ovjeren u referadi matične sastavnice na hrvatskom jeziku

4. Motivacijsko pismo na engleskom jeziku (do 300 riječi)

5. Dokaz o znanju stranog jezika (prijepis ocjena, potvrda škole stranih jezika ili svjedodžba srednje škole)

6. Prijavni obrazac za studente s posebnim potrebama

7. Privola za objavu i slanje podataka