Erasmus Mundus

Erasmus Mundus

Erasmus Mundus je program Europske unije kojem je osnovni cilj podizanje kvalitete visokog obrazovanja i promocija međunarodnog dijaloga kroz mobilnost i akademsku suradnju.

Program Erasmus Mundus 2009.-2013. provodi se kroz 3 aktivnosti:

  • Aktivnost 1 (Action 1) - združeni diplomski i doktorski studiji i stipendiranje kandidata zainteresiranih za studiranje/poučavanje na istima.
  • Aktivnost 2 (Action 2) - partnerstva između visokih učilišta iz EU koja provode studij Erasmus Mundus (odabran kroz aktivnost 1) i visokih učilišta u trećim zemljama (svim ostalim zemljama).
  • Aktivnost 3 (Action 3) - promidžbene aktivnosti visokog obrazovanja kao npr. internacionalizacija visokih učilišta ili međusobno priznavanje kvalifikacija između visokih učilišta iz EU i visokih učilišta iz trećih zemalja

Detaljnije informacije o Erasmus Mundusu mogu se pronaći na internetskim stranicama Izvršne agencije Europske komisije za obrazovanje i kulturu te na internetskim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU.

CILJNE SKUPINE (TARGET GROUPS)

  1. Ciljna skupina 1 - TG1: studenti i članovi nastavnog/nenastavnog osoblja visokih učilišta koja su članovi konzorcija
  2. Ciljna skupina 2 – TG2: studenti i članovi nastavnog/nenastavnog osoblja visokih učilišta izvan konzorcija a koji su državljani zemalja LOT geografskih područja ili EU, ili koji imaju diplomu tih visokih učilišta
  3. Ciljna skupina 3 – TG3: državljani trećih zemalja koji su u „posebno ranjivom položaju“ iz društveno-političkih razloga

ERASMUS MUNDUS NA SVEUČILIŠTU U SPLITU
Od 2014. Sveučilište u Splitu sudjeluje kao partner u tri konzorcija unutar Aktivnosti 2 (dolazna i odlazna razmjena):

LOT 2: TECH-WB - GreenTech: Smart and Green Technologies for Innovative and Sustainable Societies in Western Balkans
LOT 2: SUNBEAM - Structured UNiversity mobility between the Balkans and Europe for the Adriatic-ionian Macroregion
LOT 10: AESOP+ - A European and South African Partnership on Heritage and Past

POSTUPAK PRIJAVE I ODABIR KANDIDATA
Kandidati se za razmjenu prijavljuju na natječaj koji raspisuje koordinator svakog konzorcija.
Ovisno o projektu, natječaji se raspisuju u prosincu 2014., odnosno u siječnju 2015. i ostat će otvoreni uglavnom do sredine ili kraja veljače 2015. (OBAVEZNO PROVJERITI NA STRANICAMA SAMIH PROJEKATA!)
Zainteresirani kandidati prijavljuju se za razmjenu koja treba započeti sa zimskim semestrom 2015. (isto ne vrijedi za kategorije post-doc i nastavnog i nenastavnog osoblja koje svoj boravak dogovaraju izravno s prihvatnim sveučilištem za trajanja projekta).
Za detaljnije informacije o proceduri prijave na natječaje te odabiru kandidata posjetite službene internetske stranice svakog projekta.