Projekti

Program/Fond Naziv projekta Akronim Koordinator Voditelj projekta na Sveučilištu u Splitu Početak projekta Završetak projekta Trajanje projekta u mjesecima Status projekta
OBZOR 2020. CRO-EU-REKA! Research For Innovation, Innovation For People CRO-EUREKA Društvo Znanost-org. dr. sc. Damir Kovačić, Ana Bedalov, Medicinski fakultet 1.5.2014. 1.12.2015. 19 Završen