Erasmus+ Info dan - Katolički bogoslovni fakultet

Erasmus+ Info dan - Katolički bogoslovni fakultet

Povodom Natječaja za mobilnost studenata i osoblja u akademskoj godini 2018./2019., Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Splitu organizira Info dan za sve zainteresirane.

Biti će predstavljene sve mogućnosti obavljanja mobilnosti u okviru programa Erasmus+ što uključuje razmjenu studenata, odlazak na stručnu praksu i mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja.

Info dan održat će se u ponedjeljak, 17. prosinca 2018., u 12.45 sati na Katoličkom bogoslovnom fakultetu.