Natječaj za radna mjesta

Sveučilište u Splitu raspisuje NATJEČAJ za radna mjesta

1. Rukovoditelj/ica službe za financijsko-računovodstvene poslove i nabavu Sveučilišta u Splitu - 1 izvršitelj/ica u punom radnom vremenu, na neodređeno vrijeme 
Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti – polje ekonomija (magistar ekonomije), odnosno sveučilišni dodiplomski studij (VSS, diplomirani ekonomist) sukladno ranijim propisima,
- najmanje 10 (deset) godina radnog iskustva,
- aktivno znanje engleskog jezika,
- znanje rada na osobnom računalu.

2. Projektni i komunikacijski menadžer  - za financijsko praćenje i upravljanje INTERREG MED ARISTOIL projektom – 1 radno mjesto na nepuno radno vrijeme (10%) na određeno vrijeme 
Uvjeti:
- VSS društvenog, tehničkog, biotehničkog ili prirodoslovnog smjera, 
- najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima (radno iskustvo na poslovima vođenja projekata financiranih iz sredstava EU), 
- izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku, 
- napredna razina računalne pismenosti (tablični, analitički/statistički, prezentacijski alati)

3. Stručni suradnik za mobilnost, međunarodnu i međusveučilišnu suradnju - 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, u punom radnom vremenu

Uvjeti:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno sveučilišni dodiplomski studij (VSS) sukladno ranijim propisima,
- najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva,
- aktivno znanje engleskog jezika,
- znanje rada na osobnom računalu.

Prednost pri zapošljavanju: https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
Sve informacije nalaze se u prilogu obavijesti.

Vezani dokumenti