Centar za društveno korisno učenje (Service Learning Center) u sklopu projekta The European Universities of the Sea (SEA-EU)

U sklopu The European Universities of the Sea projekta (SEA-EU) u kojem Sveučilište u Splitu sudjeluje zajedno s još pet drugih sveučilišta, osniva se Centar za društveno korisno učenje (Service Learning Center). Sveučilište u Splitu je među drugim partnerima projekta identificirano kao najbolja baza za razvoj Centra, budući da ima najviše iskustva po pitanju implementacije društveno korisnog učenja u nastavni proces i angažmanu studenata u društveno korisnim aktivnostima. Na tu temu je u Rektoratu u utorak, 28. siječnja, održan sastanak s predstavnicima brojnih sastavnica Sveučilišta u Splitu, na kojem su razmijenjena dosadašnja iskustva u tom području. 

U sklopu Centra planiran je niz aktivnosti, od kojih je prva okupljanje tima eksperata koji će se baviti tematikom društveno korisnog učenja, zatim izrada modela za implementaciju u nastavni proces, kao i primjera dobre prakse za ostala partnerska sveučilišta, organizacija studijskog posjeta te, na koncu, organizacija konferencije.