Odluka o odabiru kandidata za dolaznu mobilnost osoblja u okviru programa Erasmus+KA107-omotnica IPA-Sarajevo

Odluka o odabiru kandidata za dolaznu mobilnost osoblja  između programskih i partnerskih država u okviru programa Erasmus+, omotnica IPA- Sarajevo, BiH

ODLUKA