2. krug Natječaja za odlaznu mobilnost osoblja u okviru Erasmus+ programa (KA107)- Albanija

Sveučilište u Splitu dana  16. studenog 2022. raspisuje  2. krug Natječaja za odlaznu mobilnost nastavnog osoblja u okviru Erasmus+ programa, Suradnja s partnerskim zemljama, Ključna aktivnost 1 (KA107) –  omotnica IPA- Albanija

Tekst Natječaja

Upute za Natječaj 

Rok za prijavu: 30. 11. 2022.

Mobilnost se može realizirati po objavi konačne Odluke o odabiru kandidata do zaključno s  31. 7. 2023.

Napomena:

Originalnu prijavu u papirnatom obliku prijavitelji će dostaviti osobno uz prethodnu najavu (Odjel za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju, Sinjska 2/III kat) na način kako je naznačeno u tekstu Natječaja.

Dokumentacija za prijavu kandidata za aktivnost mobilnosti u svrhu osposobljavanja (Training):

1. Prijavni Erasmus+ obrazac za osoblje

2. Europass CV na engleskom

3. Potvrda o zaposlenju matične ustanove

4. Pismo motivacije na engleskom jeziku (do 300 riječi), vlastoručno potpisano

5. Prijedlog plana aktivnosti za boravak na partnerskom sveučilištu potpisan od prihvatne (partnersko sveučilište) i matične ustanove (na engleskom jeziku se popunjava  Staff Mobility for Training) te kandidata.

6. Privola za slanje/objavu osobnih podataka

7. Popis Erasmus koordinatora na sastavnicama

8. Kriteriji sastavnica: SOSM

   Erasmus+ vodič