Potpisan Sporazum o suradnji sa Sveučilištem u Cagliariju

Rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Dragan Ljutić i prof. dr. sc. Alessandra Carucci, prorektorica za internacionalizaciju Sveučilišta u Cagliariju, danas 20. veljače u Rektoratu sardinijskog sveučilišta potpisali su Sporazum o suradnji ovih dviju visokoškolskih institucija. Sporazumom se omogućava suradnja u području znanosti i istraživanja, kao i razmjene studenata te će omogućiti nastavnicima i studentima lakši pristup resursima i mogućnostima oba sveučilišta.

Zajedno s rektorom Ljutićem, potpisivanju je sa Sveučillišta u Splitu nazočio i izv. prof. dr. sc. Josip Dukić, profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Splitu, kao i delegacija Splitsko-dalmatinske županije sa županom Blaženkom Bobanom, Mateom Dorčić, pročelnicom Upravnog odjela za turizam i pomorstvo i Tomislavom Đonlićem, pročelnikom Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport, te delegacija Viteškog alkarskog društva  koju su činili predsjednik Stipe Jukić, vojvoda Mario Šušnjara i Jerko Ivandić, domaćin VAD-a.

Foto: Universita' di Cagliari