Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja
11.10.2023.
Na Sveučilištu u Splitu osnovana nova studentska organizacija - EMSA: Galerija slika
emsa-logo.jpg EMSA.jpg EMSA1.jpg

Ciljevi

  • Cilj 3
  • Cilj 4

Skupina studenata medicine u Splitu osnovala je novu studentsku organizaciju “European Medical Students’ Association” (EMSA) sa sjedištem u Splitu, a za predsjednika je izabran Ivan Bućan.

Pripreme za osnivanje počele se još početkom godine, kad se skupina studenata Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, na inicijativu Ivana Bućana, upustila u proces pripremnih radnji glede osnivanja EMSA-e. Razvojni proces, kažu, nije bio nimalo jednostavan jer je iziskivao da studenti izdvoje dio svojeg slobodnog vremena kako bi kvalitetno ustrojili čitavu organizaciju.

Studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu pod nadzorom Bože Bradarića dali su značajan doprinos glede pravnog aspekta koji je morao biti ispunjen sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Rad na izazovima

Inkluzivnost i zajedništvo dvije su riječi na kojima počiva čitava organizacija jer studenti svih tipova zdravstvenih i medicinskih studija imaju priliku postati članovi EMSA-e Split. Sukladno tome, oni se mogu uključiti u kompletan rad organizacije, kao i u radna tijela, a to je šest povjerenstava: Povjerenstvo za odnose s javnošću, Povjerenstvo za ljudska prava i zaštitu zdravlja, Povjerenstvo za inovacije, Povjerenstvo za humanitarni rad, Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja te Povjerenstvo za Statut i pravne akte (koje čine samo studenti Pravnog fakulteta)

– Sva radna tijela zajedno sa Skupštinom konstantno će raditi na izazovima s kojima se susreću mlade generacije, ali i temama od javnog i zdravstvenog interesa. Koncept rada cijele organizacije svodi se na nuđenje određenih rješenja i savjeta, ali iz studentske perspektive viđenja problema. Prioritet je ostvariti i osnažiti međunarodne kontakte sa studentima iz Europe i svijeta, a iduće dvije godine zasigurno će se ići u smjeru ostvarivanja suradnje s jednom globalnom organizacijom – kazao je predsjednik EMSA-e Split Ivan Bućan.

Na osnivačkoj skupštini donesena je odluka o osnivanju udruge, kao i o njezinu upisu u sudski registar udruga Republike Hrvatske te je izabrano vodstvo. Uz predsjednika Bućana, tu su i tri dopredsjednika: Ante Dražić, zadužen za unutarnje poslove, Toni Elezović, zadužen za vanjske poslove, te Mario Čubra, zadužen za financije. Za tajnika udruge izabran je Bože Bradarić.

Podrška sa Medicine

U konačnici je inicijativa za osnivanje studentske organizacije snažno podržana od Medicinskog fakulteta u Splitu, većine općih gimnazija u Splitu, brojnih udruga civilnog društva, kao i više od 50 ogranaka EMSA-e diljem Europe. Takav partnerski odnos nastojat će se održati u nadolazećem vremenu, ali i ostvarivanje novih kontakata - poručili su studenti.

Piše: Snježana Šetka/Universitas

Foto: Privatni album

 

 

 

 

Sve novostiSljedeća

Imate pitanje? Tu smo!