Zatvori
Sveučilište u Splitu podržava UN-ove ciljeve održivog razvoja
14.2.2024.
Naputak za  izradu diploma,  svjedodžbi,  dopunskih isprava  o studiju, potvrda  i tuljaca na  Sveučilištu u Splitu
Na poveznicama u nastavku pronađite:

Odluku Senata Sveučilišta u Splitu o donošenju Pravilnika o obliku i sadržaju diplome, svjedodžbe, dopunske isprave o studiju, potvrda i tuljaca za uručenje diploma i svjedodžbi na Sveučilištu u Splitu od 2. veljače 2024. godine
Pravilnik o obliku i sadržaju diplome, svjedodžbe, dopunske ispraveo studiju, potvrda i tuljaca za uručenje diploma i svjedodžbi na Sveučilištu u Splitu od 2. veljače 2024. godine
Naputak za izradu diploma, svjedodžbi, dopunskih isprava o studiju, potvrda i tuljaca na Sveučilištu u Splitu koji je sastavni dio ovog Pravilnika
Sve novostiSljedeća

Imate pitanje? Tu smo!