Natječaj za mobilnost osoblja između programskih i partnerskih država u okviru programa Erasmus+ (KA107)-omotnica IPA- BiH

Sveučilište u Splitu dana 11.4.2019. objavljuje Natječaj za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja između programskih i partnerskih država u okviru programa Erasmus+ Ključne aktivnosti 1 (KA107) u svrhu osposobljavanja - sudjelovanje na prvom International Staff Week-u Sveučilišta u Mostaru

Tekst Natječaja

Upute za Natječaj

Rok prijave Sveučilištu u Mostaru je 15.4.2019. putem sljedeće poveznice https://goo.gl/forms/QGbwHANgA94s1sGH3, a Sveučilištu u Splitu za financiranje mobilnosti 18.4.2019.

Sve aktivnosti mobilnosti u okviru programa Erasmus+ u prema ovom Natječaju mogu se ostvariti po Objavi Odluke u razdoblju od 27.5.- 31.5.2019. godine kada će se održati 1st International Staff Training Week na Sveučilištu u Mostaru.

Napomena: prijave je potrebno dostaviti na e-mail i osobno, ili na e-mail i poštom ako ih niste u mogućnosti dostaviti osobno.

Dokumentacija za prijavu kandidata za aktivnost mobilnosti u svrhu osposobljavanja (Training):

1. Prijavni Erasmus+ obrazac za osoblje

2. Europass CV na engleskom

3. Potvrda o zaposlenju matične ustanove

4. Pismo motivacije na engleskom jeziku (do 300 riječi), vlastoručno potpisano

5. Prijedlog plana aktivnosti za boravak na partnerskom sveučilištu potpisan od prihvatne (partnersko sveučilište) i matične ustanove (na engleskom jeziku se popunjava Staff Mobility Agreement for Training) te kandidata.

6. Privola za slanje/objavu osobnih podataka

7. Popis Erasmus koordinatora na sastavnicama

8. Kriteriji sastavnica:

    EF, FESB, FF, FGAG, KBF, KIF, KTF, MF, PMF, PFST, REKTORAT, SOSM, SOSS, SOZS, UMAS

   Erasmus+ vodič

   Obrazac odluke o rang listi sastavnice