Natječaj za radno mjesto

Sveučilište u Splitu raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto

Administratora za poslove upravljanja projektom na projektu pod nazivom: „Funkcionalna integracija Sveučilišta u Splitu, PMF-ST, PFST te KTF-ST kroz razvoj znanstveno – istraživačke infrastrukture u Zgradi tri fakulteta“, 1 izvršitelj u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme u trajanju od 18 (osamnaest) mjeseci, odnosno do kraja provedbe projekta.

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti – polje ekonomija (magistar ekonomije), odnosno sveučilišni dodiplomski studij (VSS, diplomirani ekonomist) sukladno ranijim propisima,

- najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva,

- iskustvo u radu na međunarodnim projektima financiranim iz fondova i programa EU,

- znanje engleskog jezika,

- znanje rada na računalu.

Prednost pri zapošljavanju: https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Sve informacije nalaze se u prilogu obavijesti.

Vezani dokumenti