Natječaj za radna mjesta

Sveučilište u Splitu raspisuje NATJEČAJ za radna mjesta

1. Suradnik za tehničke poslove projekta „FishSAFE-Inovativne udice za parangale za povećanje selektivnosti te smanjenje neželjenog/nedoraslog ulova“, (voditelj odjeljka-Položaj I. vrste) 1 izvršitelj/ica u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme

Probni rok u trajanju od 2 mjeseca

Opis radnog mjesta:

-              pomaganje voditelju projekta u poslovima provođenja aktivnosti na projektu u terenskim i laboratorijskim uvjetima

-              samostalno provođenje poslova pripreme materijala i opreme za rad, prikupljanja biološkog materijala na terenu, praćenja i mjerenja na terenu

-              izrađivanje evidencija i izvješćivanje o projektnim aktivnostima

-              unošenje podataka s terena

-              obrađivanje podataka i izrađivanje izvješća prema unesenim podacima

-              sudjelovanje u drugim aktivnostima po nalogu pretpostavljenih

 

2. Suradnik za tehničke poslove projekta „INNODAGNJA-Inovativni, ekološki pristup uzgoju dagnje na konopima od recikliranih materijala uz eDNA barkodiranje i pasterizaciju konzumnih školjki s ciljem podizanja kvalitete i vrijednosti finalnog proizvoda te zaštite okoliša“, (voditelj odjeljka-Položaj I. vrste) 1 izvršitelj/ica u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme

Probni rok u trajanju od 2 mjeseca

Opis poslova:

-              pomaganje voditelju projekta u poslovima provođenja aktivnosti na projektu u terenskim i laboratorijskim uvjetima

-              samostalno provođenje poslova pripreme materijala i opreme za rad, prikupljanja biološkog materijala na terenu, praćenja i mjerenja na terenu i obrade uzoraka u laboratoriju

-              izrađivanje evidencija i izvješćivanje o projektnim aktivnostima

-              unošenje podataka s terena

-              obrađivanje podataka i izrađivanje izvješća prema unesenim podacima

-              sudjelovanje u diseminacijskim aktivnostima

-              sudjelovanje u drugim aktivnostima po nalogu pretpostavljenih

 

3. Administrativni tajnik samostalnih studija (administrativni referent-Radno mjesto III. vrste) 1 izvršitelj/ica u punom radnom vremenu, na određeno vrijeme do povratka zaposlenice sa rodiljnog dopusta

Probni rok u trajanju od 2 mjeseca

Opis poslova:

-              obavlja administrativne i druge poslove za potrebe samostalnih studija

-              obavlja korespondenciju za potrebe samostalnih studija i za voditelje samostalnih studija

-              prima stranke i dogovara sastanke za voditelje studija

-              vodi kalendar aktivnosti voditelja studija

-              zajedno s voditeljem Ureda samostalnih studija sudjeluje u pripremi vijeća studija

-              po potrebi sudjeluje u radu voditelja studija

-              zaprima, razvrstava i pohranjuje ulaznu poštu za voditelje studija

-              obavlja prijepis, sastavlja i šalje dopise po nalogu voditelja studija

-              obavlja i druge administrativno-tehničke poslove po nalogu nadređenih

Kandidati koji se pozivaju na Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i  članovima njihovih obitelji isti mogu vidjeti na web adresi Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr.

Sve informacije nalaze se u dokumentu u prilogu.

 

 

Vezani dokumenti