Natječaj za radno mjesto

Sveučilište u Splitu raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto

Stručni suradnik na Centru za hrvatske, mletačke i osmanske studije Sveučilišta u Splitu (stručni suradnik–Radno mjesto I. vrste) 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

Uvjeti:

-              završen specijalistički diplomski stručni studij, sveučilišni dodiplomski studij, preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja humanističkih znanosti, grane povijest

-              poznavanje rada na osobnom računalu

-              aktivno znanje engleskog jezika

Kandidati koji se pozivaju na Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji isti mogu vidjeti na web adresi Ministarstva hrvatskih branitelja:  https://branitelji.gov.hr/

Sve informacije nalaze se u dokumentu u prilogu.

Vezani dokumenti