Natječaj za izbor Predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu

Na temelju članka 19. st. 3. Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu raspisuje

 

                                                                  Poziv za dostavu prijedloga za izbor

                                                  predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu

 

Pravo na sudjelovanje u natječaju imaju studenti/ice koji/e ispunjavaju  sljedeće opće uvjete:

  • da su studenti Sveučilišta u Splitu
  • da su u posljednje dvije godine studija sakupili minimalno 60 ECTS bodova (ne odnosi se na student koji su na prvoj godini studija)
  • da nisu razriješeni dužnosti kao članovi Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu Odlukom Skupštine Studentskoga zbora radi neispunjavanja povjerenih im dužnosti određenih Zakonom ili Statutom Studentskog  zbora Sveučilišta u Splitu, povrede ugleda dužnosti koju su obnašali, zlouporabe položaja ili prekoračenja njihovih ovlasti te da nisu  prekršili zakonske, podzakonske i druge važeće propise ili odredbe Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu.

Za sudjelovanje na natječaju potrebno je priložiti:

  • kandidaturu za Predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu od strane studentske udruge registrirane na Sveučilištu u Splitu,  studentskog zbora sastavnice ili neformalne skupine studenata uz 50 potpisa kandidature
  • životopis kandidata
  • potvrdu o statusu studenta
  • potvrdu o sakupljenim ECTS bodovima u posljednje dvije godine studija  (ne odnosi se na student koji su na prvoj godini studija)
  • plan i program rada
  • motivacijsko pismo.

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana od dana objave na stranicama Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu na mail:  studentski.zbor@unist.hr .

Prijave s nepotpunom i neovjerenom dokumentacijom neće se razmatrati.