Javni poziv za dostavu kandidatura za studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Splitu


Na temelju čl. 5 stavka 1. Zakona o Studentskom zboru i drugim studentskim
organizacijama i čl. 11 st. 2. Statuta Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu, 
Studentski zbor Sveučilišta u Splitu objavljuje:
 
                   JAVNI POZIV
        za isticanje kandidatura za izbor Studentskog pravobranitelja
                 Sveučilišta u Splitu

 I.
 Studentski zbor Sveučilišta u Splitu pokreće postupak izbora Studentskog
 pravobranitelja Sveučilišta u Splitu, sve u cilju bolje zastupljenosti
 studenata, zaštite studentskih prava i povećanja studentskog standarda na
 Sveučilištu u Splitu.
 II.
 (1) Sveučilište u Splitu ima studentskog pravobranitelja kojeg imenuje
 Studentski zbor Sveučilišta u Splitu na vrijeme od jedne godine, sukladno
 Statutu Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu.
 Mandat studentskog pravobranitelja može se jednom ponoviti.
 
 (2) Za studentskog pravobranitelja može biti imenovan student koji
 ispunjava uvjete za člana studentskog zbora propisane Zakonom o
 studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama.
 
 (3) Studentski pravobranitelj:
 prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o
 njima s nadležnim tijelima Sveučilišta u Splitu,
 savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava,
 može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite
 njihovih prava,
 obavlja druge poslove utvrđene Statutom Studentskog zbora i Statutom
 Sveučilišta u Splitu.
 III.
 Ovim putem pozivaju se svi studenti Sveučilišta u Splitu, koji ispunjavaju
 uvjete za člana Studentskog zbora propisane Zakonom, a zainteresirani su
 obnašati dužnost Studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Splitu, da se
 prijave i podnesu kandidaturu sukladno ovom javnom pozivu.
 IV.
 Pisane i obrazložene kandidature za Studentskog pravobranitelja
 Sveučilišta u Splitu podnose se u roku 14 dana od dana objave javnog
 poziva na web stranicama Studentskog zbora (www.szst.unist.hr) u pisanom
 obliku i obvezno sadrže:
 Životopis (CV) kandidata (preporučljivo u Europass formatu
 (www.europass.cedefop.europa.eu/hr/home),
 Motivacijsko pismo (koje sadrži obrazloženje kandidature, te navesti
 razloge, odnosno istaknuti posebnosti zbog kojih se kandidat prijavljuje)
 Potvrdu o upisanom studiju, broju ECTS bodova ostvarenih u posljednje
 dvije godine i statusu studenta na sastavnici
 Preporuke Studentskih zborova sastavnica, Studentskih udruga i drugih
 organizacija koje se bave pitanjima i problematikom studenata i mladih
 (nije obavezno) te 50 potpisa potpore.
 Nepravovremene i nepotpune kandidature neće se razmatrati.
 V.
 Kandidature se podnose pismenim putem i dostavljaju se osobno u Rektorat
 Sveučilišta u Splitu (adresa: Poljička cesta 35, Split), na protokol za
 Studentski zbor Sveučilišta u Splitu, radnim danom od 8:00 – 11:00 h
 (uz naznaku: Prijedlog kandidature za Studentskog pravobranitelja
 Sveučilišta u Splitu). Kandidatura mora sadržavati priložene sve
 uvjete iz točke IV. ovog poziva (Životopis, Motivacijsko pismo, Potvrdu
 sastavnice), inače se neće razmatrati.
 Za sve dodatne informacije i upite možete se obratiti na mail: studentski.zbor@unist.hr

 VI.
 Javni poziv objavit će se na web stranicama Studentskog zbora
 (www.szst.unist.hr)
 VII.
 Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor pravobranitelja Studentskog
 zbora Sveučilišta u Splitu provjerit će sve formalne uvjete prispjelih
 kandidatura u roku od 8 dana nakon isteka roka za podnošenje prijava za
 Studentskog pravobranitelja Sveučilišta u Splitu i poslati svim članovima
 Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu popis i dokumentaciju svih važećih
 kandidatura. Predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu na prvoj
 sjednici Studentskog zbora nakon isteka roka za provjeru formalnih uvjeta
 iz ovog javnog poziva, uvrstit će na dnevni red točku Izbora Studentskog
 pravobranitelja Sveučilišta u Splitu, na kojoj će članovi Studentskog
 zbora moći raspraviti i glasati o Studentskom pravobranitelju sukladno
 pravovaljanim kandidaturama i Statutu Studentskog zbora Sveučilišta u
 Splitu.