Rektor Ljutić sudjelovao na prvoj zajedničkoj konferenciji foruma jadransko-jonskih gospodarskih komora, gradova i sveučilišta

Prva zajednička konferencija foruma jadransko-jonskih gospodarskih komora, gradova i sveučilišta započela je 17. listopada u splitskom hotelu Radisson Blu. Skup je okupio tri postojeće mreže civilnog društva na jadransko-jonskom području: Forum gospodarskih komora, Forum jadransko-jonskih gradova te mrežu sveučilišta – Uniadrion. Navedena tri foruma predstavljaju mrežu više od 120 tijela i institucija iz osam zemalja te su identificirani kao ključni dionici Strategije Europske unije za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR).

Glavni organizatori skupa su Forum jadransko-jonskih gospodarskih komora, Hrvatska gospodarska komora te ŽK Split. Potpredsjednica HGK za graditeljstvo, promet i veze te v. d. predsjednice ŽK Split, Mirjana Čagalj, ujedno je i predsjednica Foruma jadransko-jonskih gospodarskih komora.
Događaj se održava pod pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske i pet hrvatskih ministarstava (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo turizma i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture), te uz podršku AI-NURECC inicijative i Europske komisije.

U prvoj panel raspravi na temu  Ljudi u pokretu sudjelovao je i rektor Sveučilišta u Splitu prof.dr.sc. Dragan Ljutić, a razgovaralo se o  mobilnosti koja predstavlja jedno od glavnih obilježja globaliziranog svijeta te je od iznimne važnosti pratiti sve oblike mobilnosti, kao i izazove i mogućnosti koje donosi. Poseban naglasak stavljen je na temu  kretanja radne snage, studenata i turista te utjecaju ovih kretanja na strukturu i karakteristike radne populacije, BDP, produktivnost, zaposlenost i ostale aspekte gospodarskog i društvenog života.
Mobilnost studenata i osoblja je, kako je istaknuo rektor Ljutić, važan alat u procesu internacionalizacije i postizanja međunarodne prepoznatljivosti sveučilišta.

Tako je prošle akademske godine Sveučilište u Splitu kroz Erasmus+ i druge programe mobilnosti ugostilo oko 250 studenata i 150 nastavnika i članova osoblja. Na mobilnost je otišlo 250 domaćih studenata i 200 nastavnika i članova osoblja. U akademskoj godini 2018./19. ove brojke će još više rasti te će Sveučilište ugostiti više od 300 stranih studenata te poslati na mobilnost oko 300 domaćih studenata i 250 nastavnika i članova osoblja.

Također u ponudi sveučilišnih studijskih programa su i studijski programi na engleskom jeziku i to na Medicinskom fakultetu Medicina na engleskom  te na Kineziološkom fakultetu združeni diplomski sveučilišni studij Međunarodni program košarke i menadžmenta te na stručni studij za izobrazbu trenera stolnog tenisa. Osim ova 3 studijska programa, još 9 programa ponuđeno je na engleskom jeziku, najviše iz tehničkih područja i medicine.

Trenutno kroz projekte razmjene, znanstveno-istraživačke projekte i projekte suradnje, surađujemo s preko 500 partnerskih sveučilišta diljem svijeta, od Sjeverne i Južne Amerike, cijele Europe, Afrike, Azije, Australije. Neki od partnera izvan Europe: Penn State University (SAD), University of Magallanes (Čile), Macquarie University (Australija), Technion (Izrael), Hankuk University of Foreign Studies (Koreja). S potonjim smo upravo podigli suradnju na višu razinu i otvaramo Centar za interdisciplinarne i korejske studije na našem Filozofskom fakultetu – kazao je rektor Ljutić dodavši kako Sveučilište prati trendove u internacionalizaciji visokog obrazovanja i uključujemo se u dostupne sheme financiranja međunarodne suradnje na dobrobit studenata i zaposlenika.

Također, Sveučilište podržava i pozdravlja najnoviju Inicijativu stvaranja Mreže europskih sveučilišta te jetrenutno u pregovorima za pristupanje u 2 takve mreže. Prva je sa sveučilištima u gradovima Cádiz, Gdansk i Brest koji baštine sličnu pomorsku tradiciju i povezanost s morem kao Split, a druga predvođena sveučilištem iz Olomouca u Češkoj temelji se na Središnjoj Europi.