Produžetak Natječaja za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija u ak. god. 2019./2020.

Produžuje se Natječaj za Erasmus+ mobilnost studenata u svrhu studija u ak. god. 2019./2020. kojeg je Sveučilište objavilo 10. siječnja 2019. godine.

Novi rok za prijavu je 15. ožujka 2019.