Sporazum o međunarodnoj suradnji Sveučilišta u Splitu sa Sveučilištem u Firenci

Delegacija Sveučilišta u Firenzi (Universita' degli studi di Firenze) u sastavu prof. dr. Marco Ricciarini, prof.dr. Michelangelo Pivetta i prof.dr. Stefano Bertocci s Odjela za arhitekturu te prof. dr. Mario Milco D'Elios s Odjela za eksperimentalnu i kliničku medicinu,  boravila je u petak, 5. travnja u posjetu Sveučilištu u Splitu.

Tom prigodom ih je u zgradi Rektorata primio prof. dr. sc. Dragan Ljutić, rektor Sveučilišta u Splitu s prorektorima prof. dr. sc. Tomislavom Kilićem , prof. dr. sc. Goranom Kardumom  i prof. dr. sc. Željkom Radićem i poslovnom tajnicom Ivanom Pletković te izv. prof. dr. sc. Nikša Jajac, dekan Fakulteta građevinarstva arhitekture i geodezije s prodekanima doc. dr. sc. Ivom Andrićem, prof. art. Nenom Kezićem i doc. dr. sc. Nenom Torićem, kao i prof. dr. sc. Zoran Đogaš, dekan Medicinskog fakulteta.

Susret je bio prigoda da se potpiše i Sporazum o međunarodnoj suradnji Sveučilišta u Splitu sa Sveučilištem u Firenci, koji predstavlja temelj za suradnju dvaju sveučilišta na znanstvenim i stručnim projektima u području arhitekture, a bilo je riječi i o proširivanju suradnje na područje biomedicine i zdravstva.