Održano predavanje Dr. Nore Straehle iz Europske komisije

U petak, 10. svibnja 2019. u 13 sati, u Multifunkcionalnoj dvorani Sveučilišne knjižnice održano je predavanje Dr. Nore Straehle iz Europske komisije (Glavna uprava za tržišno natjecanje).

Teme predavanja su bile;

Što EU čini za nas, svakodnevno?

Karijera u EU institucijama. 

Predavanje se održalo u okviru inicijative 'EU Back to University' putem koje službenici Europske Komisije posjećuju Sveučilište u zemlji članici iz koje potječu i sa studentima razmjenjuju spoznaje o EU. Na jedan dan, Dr. Nora Straehle je postala dodirna točka između građana/studenata iz Splita i EU.

Dr. Nora Straehle je iscrpno izložila sve detalje o navedenim temama te odgovarala na višebrojna pitanja splitskih studenata.

Kroz ovo predavanje studenti su naučili više o organizaciji i načinu rada EU, procesu zapošljavanja u nekoj od EU institucija te svim izazovima i prilikama koje posjeduje Hrvatska kao država članica.