Savez Europsko sveučilište mora (SEA EU) na Ljetnoj školi francuske Rektorske konferencije

Izaslanik rektora i koordinator saveza Europskog sveučilišta mora #SeaEU, profesor Sveučilišta u Cadizu José Antonio Muñoz-Cueto održao je predavanje na Ljetnoj školi francuske Rektorske konferencije (CPU), koja se održala u Versaillesu 28. i 29. kolovoza 2019. godine.

Predavanje je bilo dio treće sesije pod nazivom „Sveučilišta kao akteri u izgradnji europskog prostora“, u sklopu koje je profesor Muñoz-Cueto pozvan da predstavi savez Europsko sveučilište mora (SEA-EU). Tijekom ove sesije, Vanessa Debiais-Sainton, predsjednica Odjela za visoko obrazovanje pri Europskoj komisiji, predstavila je Inicijativu "Europska sveučilišta", njene ciljeve i rezultate prvog pilot poziva. Nakon predavanja za sudionike se održala rasprava o europskim sveučilištima, koju su moderirali profesori David Alis, rektor Sveučilišta Rennes 1 i Nathalie Dompnier, rektorica Sveučilišta Lumière Lyon 2.

Savez Europsko sveučilište mora (SEA EU) zajedno s našim sveučilištem okuplja sveučilišta u Cádizu, Bretanji, Kielu, Gdanjsku i Malti i jedan je od 17 saveza koje je Europska komisija odabrala u prvom pilot pozivu inicijative "Europskih sveučilišta" u koji je uključeno 114 visokoškolskih ustanova iz 24 države članice Europske unije.

Više o sudjelovanju na francuskoj Rektorskoj konferenciji: https://destrategico.uca.es/noticia/the-european-university-of-the-seas-attended-in-versailles-to-the-summer-school-of-french-rectors/?lang=en